c

Bazylika i klasztor w Leżajsku zyskają nowe oblicze

Press release 14.11.2012 14:00 CET

Rozpoczyna się rewaloryzacja jednego z najważniejszych zabytków Podkarpacia - bazyliki i klasztoru oo. Bernardynów w Leżajsku. Wartość kontraktu, którego wykonawcą będzie Skanska, przekracza 20 mln złotych netto. Prace potrwają do końca czerwca 2014 r

Bazylika w Leżajsku

Realizacja inwestycji będzie miała znaczący wpływ na wygląd zabytkowych obiektów klasztoru i bazyliki oraz na ich otoczenie. Wyremontowane zostaną: elewacja i wschodnie skrzydło klasztoru, a kurtyny murów obronnych – z wyłączeniem murów od strony zachodniej – zostaną poddane konserwacji.

W ramach projektu zostanie przebudowany Plac Mariacki wraz z zagospodarowaniem terenu, zostaną też odtworzone historyczne ogrody i rozbudowany parking. W istniejącym budynku gospodarczym, po jego rozbudowie, powstanie Franciszkański Ośrodek Kultury. Rewaloryzacja obejmuje również modernizację przestarzałej instalacji przeciwpożarowej oraz montaż nowoczesnej instalacji przeciwwłamaniowej i monitoringu.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków pomocowych UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Prestiż i wyzwania

Największym wyzwaniem dla naszego zespołu będzie niewątpliwie realizacja prac w obrębie jednego z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków Podkarpacia – mówi Piotr Kozłowicz, Menadżer Projektu, Skanska. - Wszystkie prace będziemy realizować zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, archeologa i naszego Inwestora. Wyzwaniem będzie również złożony pod względem wykonania technicznego zakres rzeczowy tej inwestycji - obejmuje on bowiem prace typowo budowlane, jak również prace konserwatorskie oraz roboty wykonywane w otoczeniu klasztoru i bazyliki. Szczególną uwagę będziemy także zwracać na kwestie związane z bezpieczeństwem osób, które w trakcie remontu będą odwiedzać bazylikę
i klasztor lub przebywać na ich terenie – dodaje Piotr Kozłowicz.

Podkarpacki Pomnik Historii

Bazylika i klasztor oo. Bernardynów w Leżajsku to jeden z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z przełomu renesansu i baroku. Wzniesiona jako drewniany kościół w 1594 r., już w 1610 r. została – staraniem przybyłych dwa lata wcześniej do Leżajska bernardynów - przebudowana na murowaną świątynię. Obecny, wczesnobarokowy charakter zyskała w latach 1618 – 1628 dzięki fundacji marszałka wielkiego koronnego Łukasza Opalińskiego. Budową kierował architekt włoskiego pochodzenia Antonio Pellaccini.

W 1928 r. papież Pius XI podniósł Kościół Ojców Bernardynów w Leżajsku do godności Bazyliki Mniejszej, co miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju tego ośrodka. Zespół bazyliki i klasztoru w Leżajsku jest unikatowym zabytkiem, chętnie odwiedzanym przez rzesze pielgrzymów i turystów z Polski i zagranicy. W 2005 r. Prezydent RP wpisał obiekt na listę Pomników Historii. We wnętrzu bazyliki znajdują się organy z II połowy XVII w., jedne z najcenniejszych w Europie pod względem budowy i bogatego zdobienia. Składające się z 3 samodzielnych instrumentów (1 w nawie głównej i 2 w nawach bocznych) tworzą jedyny w świecie zespół organowy, na którym może grać trzech organistów jednocześnie. Co roku we wnętrzu Bazyliki organizowane są koncerty w ramach Festiwali Muzyki w Łańcucie, a od 1992 roku w sezonie letnim również w ramach Międzynarodowych Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej.

Nowy wystrój, nowe zadania

Renowacja bazyliki, klasztoru i jego otoczenia wpłynie nie tylko na poprawę stanu zabytkowego zespołu klasztornego o znaczeniu ogólnokrajowym i europejskim, ale również na techniczne zabezpieczenie zabytkowych budynków. Ponadto zwiększy się znaczenie obiektu w regionie i kraju, a w ramach Franciszkańskiego Ośrodka Kultury na teren klasztoru zostaną wprowadzone nowe funkcje kulturalne i społeczne, które do tej pory - z uwagi na brak dostępnych powierzchni - były realizowane w sposób ograniczony.

Firma z doświadczeniem

Skanska ma wieloletnie doświadczenie w renowacji zabytkowych obiektów. Obecnie w Przemyślu prowadzimy modernizację Zamku Kazimierzowskiego. W Łańcucie odbudowaliśmy trzy obiekty należące do zespołu pałacowego – Maneż, Kasyno i Storczykarnię, a w Leżajsku wyremontowaliśmy Dwór Starościński, który obecnie mieści Muzeum Ziemi Leżajskiej.

W Krakowie odnowiliśmy Kopiec Kościuszki, a w Kielcach wykonaliśmy rewitalizację obiektów powięziennych położonych w śródmieściu. We Wrocławiu przy ul. Rydygiera odbudowaliśmy kamienice z przełomu XIX i XX w. W Poznaniu wyremontowaliśmy XIX-wieczną Fabrykę Galanterii Metalowej „Pogamet”, w której swoją siedzibę ma obecnie Wojewódzki Sąd Administracyjny.

W Piotrkowie Trybunalskim rozbudowaliśmy i przebudowaliśmy zabudowania XVII-wiecznego zespołu klasztornego Panien Dominikanek, a w Łodzi zmodernizowaliśmy wybudowaną w 1907 r. elektrociepłownię EC-1 Wschód. W Grodzisku Mazowieckim wyremontowaliśmy pochodzącą z II połowy XIX w. willę Radogoszcz wraz z parkiem im. hr. Skarbków.

Firma w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. Obecnie w Sanoku prowadzimy budowę parkingu wielopoziomowego. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Jesteśmy również wykonawcą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 871, przebiegającej przez Tarnobrzeg.

Dla Politechniki Rzeszowskiej realizujemy obecnie budowę Zespołu Laboratoriów Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, a dla Uniwersytetu Rzeszowskiego Podkarpackie Centrum Innowacyjno-Badawcze Środowiska.

Największym projektem zrealizowanym przez Skanska na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa.

W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną. W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową i odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku.

W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w prawobrzeżnej części Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną. W Dębicy wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowaliśmy obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego wybudowaliśmy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. Wykonaliśmy także nowy budynek dla Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie. Ponadto, w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy terminal pasażerski, płytę postojową, wieżę kontroli ruchu lotniczego, stanowisko do odladzania samolotów oraz oświetlenie nawigacyjne.