c

Zaadaptujemy budynek na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego

Press release 22.07.2011 09:45 CET

Skanska podpisała umowę na wykonanie adaptacji i rozbudowy budynku biurowo-socjalnego na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Service Inter-Lab w Szczecinie.

Projekt o wartości ponad 31 mln zł brutto będzie zrealizowany w formule „Zaprojektuj i Zbuduj” i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Licząc od dnia podpisania umowy mamy pół roku na zakończenie etapu projektowania - mówi Maciej Długaszewski, Menedżer Projektu, Skanska. - Następnie rozpoczniemy etap wykonywania robót, które zgodnie z harmonogramem powinny się zakończyć w listopadzie 2012 roku.  

Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego ma pomagać w rozwijaniu współpracy pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, przedsiębiorstwami oraz jednostkami administracyjnymi poprzez wymianę informacji, wiedzy i doświadczenia, szczególnie w zakresie usług i zarządzania ekonomiką.  W rozbudowanym przez Skanska obiekcie znajdą się siedziby  Centrum Informacji Menadżerskiej, Centrum Badań i Innowacji, Centrum Przedsiębiorczości oraz Centrum Edukacji Biznesowej. Będą się tu odbywać wystawy, szkolenia i konferencje, a swoje pierwsze siedziby będą miały nowo powstające  przedsiębiorstwa.

Budynek socjalno-biurowy, który zaadaptujemy na potrzeby Centrum, ma cztery kondygnacje (łącznie z piwnicą) i wykonany jest w konstrukcji szkieletowej żelbetowej. Podzielony jest na trzy osobne, niezależne konstrukcyjnie segmenty, każdy z osobną klatką schodową i szybem windowym.

Inwestycja zakłada wykorzystanie konstrukcji istniejącego budynku wraz z trzonami klatek schodowych, dobudowanie jednej kondygnacji oraz połączenie tego budynku z siedzibą Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego za pomocą parterowego łącznika. Aby odciążyć konstrukcję budynku, usunięte zostaną murowane ściany osłonowe, a następnie wykonane nowe w technologii lekkiej (szkło na profilach aluminiowych). Ściany zewnętrzne zastąpione przez systemowe konstrukcje fasadowe pozwolą na obniżenie wydatków na ogrzewanie budynku.

Zakres naszych prac obejmuje wykonanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej i klimatyzacji. Zamontujemy także instalacje specjalistyczne: system okablowania strukturalnego umożliwiającego transmisję danych i głosu, instalację odgromową i przepięciową, system sygnalizacji pożaru, system włamania i napadu, kontroli dostępu oraz telewizji użytkowej. Dokonamy rozbiórki i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

Zagospodarujemy również teren wokół budynku, dostosowując go do nowej funkcji poprzez przebudowę ciągów komunikacyjnych (chodniki, dojścia i miejsca postojowe) oraz uzupełnienie istniejącego oświetlenia. Wykonamy małą architekturę i uporządkujemy tereny zielone.

Skanska jest wykonawcą wielu obiektów użyteczności publicznej, m.in. Biblioteki Technicznej i Centrum Nauk Informacyjnych Politechniki Poznańskiej oraz budynku o charakterystycznym kształcie paragrafu dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie w regionie zachodniopomorskim prowadzimy przebudowę Szpitala Rejonowego w Nowogardzie.