c

Budowa 100-metrowego mostu w Nowej Wsi Czudeckiej na półmetku

Press release 24.07.2012 13:00 CET

W Nowej Wsi Czudeckiej na Podkarpaciu szybko rośnie ponad 100-metrowy obiekt mostowy przez rzekę Wisłok. Pracownicy Skanska zamontowali właśnie ważącą ponad 330 ton konstrukcję stalową mostu. Inwestycja o wartości prawie 8 mln zł brutto jest na półmetku.

zdj.1

Nowy obiekt w listopadzie

Przewidziane na 8 miesięcy prace budowlane zakończą się w listopadzie br. Nowy trzyprzęsłowy most powstaje w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce i zastąpi niemal stuletnią zniszczoną przeprawę przez Wisłok. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Inwestycja na półmetku

Realizacja prac przebiega zgodnie z harmonogramem. Wiosną wykonane zostały 22 wiercone pale wielkośrednicowe o średnicy 150 cm i długości od 8,5 m do 10,5 m, na których posadowiony będzie most. Powstały też dwa przyczółki i obie podpory mostu.

- Kilka dni temu zakończyliśmy montaż ważącej 332 ton konstrukcji stalowej nowego mostu – informuje Mirosław Gucwa, Menadżer Projektów, Skanska. - Jako pierwszy zamontowany został fragment konstrukcji od strony Rzeszowa, czyli dwa ważące po 61 ton i mierzące po 37,5 m dźwigary. Następnie identyczna operacja odbyła się na przęśle od strony Strzyżowa. Prace zakończyło uniesienie i montaż dwóch środkowych dźwigarów, tworzących tzw. przęsło nurtowe. Te elementy o długości 27,7 m ważyły po 43 tony każdy. Konstrukcja stalowa nowego mostu montowana była przy użyciu żurawia o udźwigu 300 ton.

 - Pod koniec lipca planujemy betonowanie płyty pomostu. Do wykonania tego elementu mostu potrzebne będzie 850 ton betonu, które na plac budowy dostarczy 34 betoniarki – mówi Mirosław Gucwa.

Likwidacja wąskiego gardła na DW 988

Nowy most w Nowej Wsi Czudeckiej powstaje obok wybudowanego w czasach I wojny światowej dwuprzęsłowego obiektu. Zniszczona, 74-metrowa przeprawa jest przyczyną trwających od wielu lat utrudnień w ruchu. Ze względu na niewystarczającą - zaledwie 6-metrową szerokość obiektu ruch odbywa się jednokierunkowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną.

Ponadto, zły stan techniczny obiektu był przyczyną wprowadzenia ograniczenia nośności i wyznaczenia objazdów dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton. Brak chodników dla pieszych oraz liczne ubytki w nawierzchni powodowały zagrożenie dla użytkowników obiektu.

- Nowy, trzyprzęsłowy obiekt będzie dłuższy (101 m0 i szerszy (12 m) od istniejącego mostu. Będzie też miał najwyższą klasę nośności „A”, co oznacza, że z mostu będą mogły korzystać samochody o masie nawet 50 ton – dodaje Piotr Subczak, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska.

Zakres prac

Powierzona Skanska inwestycja obejmuje budowę nowego mostu przez rzekę Wisłok o długości 101 metrów, rozbiórkę starego zniszczonego obiektu, rekultywację terenu oraz regulację koryta rzeki. W ramach projektu wykonamy również dojazdy do nowego mostu od strony Strzyżowa na długości 220 m oraz od strony Czudca na odcinku 178 m. Przebudujemy skrzyżowanie DW 988 z drogą dojazdową do ośrodka wypoczynkowego „Kaczarnica”, pięć zjazdów do pól i posesji oraz kolidujące sieci energetyczne i telekomunikacyjne na długości 100 m.

Kontrakt obejmuje również umocnienie brzegów oraz profilowanie koryta w górę i w dół rzeki od osi mostu na łącznej długości 120 m. Prawy brzeg zostanie rozkopany, a istniejące koryto rzeki Wisłok poszerzone o ok. 7 m do szerokości 30 m. Brzegi rzeki umocnimy opaską kamienną.

Obiekty mostowe na Podkarpaciu

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji obiektów mostowych na terenie Podkarpacia. Przebudowaliśmy ponad 23 km drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami oraz wybudowaliśmy obwodnice Pilzna, Stalowej Woli, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa wraz z mostami i wiaduktami.

W ostatnich dwóch latach przebudowaliśmy mosty w Rajskiem, Trzebownisku, Jazowej i Kobylu oraz zmodernizowaliśmy 8 mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Domaradz. Wykonaliśmy wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie, nowy ponad 40-metrowy obiekt w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kamienicy Dolnej oraz 36-metrowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Wólce Niedźwiedzkiej.

Obecnie prowadzimy prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg wraz z budową wiaduktu o długości 232 m oraz remontujemy wiadukt kolejowy w Zaborowie k/Czudca i most w Kuryłówce nad Sanem. Jesteśmy również wykonawcą okrągłej kładki dla pieszych w Rzeszowie.

Pobierz