c

Myszków będzie miał nowe ulice

Press release 14.08.2012 14:00 CET

Skanska przebuduje trzy ulice w centrum Myszkowa: ul. 1 Maja, 3 Maja oraz ul. Kościelną. Prace obejmą odcinki o łącznej długości ponad 1 km. Inwestorem jest Gmina Myszków, a wartość kontraktu wynosi blisko 6,5 mln brutto. 

1

Dzięki inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, a miasto zyska na atrakcyjności. Obecny stan ulic, liczne spękania, koleiny i zużyty asfalt stanowią zagrożenie dla ruchu pojazdów. Po remoncie zwiększy się przepustowość ulic, a także bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Projekt został podzielony na trzy zadania, z których dwa obejmują przebudowę i kompleksowy remont dwóch ulic, a trzecie budowę nowej drogi w ul. 1 Maja. Powierzone Skanska zadanie obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania na czterowylotowe rondo o średnicy 26 m oraz przebudowę wlotów dróg krzyżujących się, zjazdów do posesji oraz zjazdów publicznych. W miejsce starych i zniszczonych zjazdów powstaną nowe, z granitowej kostki. Kostka granitowa zostanie również ułożona na dwóch, nowo wybudowanych przy ul. 3 Maja zatokach autobusowych.

- Zakres naszych prac obejmuje też budowę placów parkingowych – mówi Jerzy Marszałek, Kierownik Budowy, Skanska. – Jeden z nich powstanie przy ul. 1 Maja i będzie liczył ok. 60 miejsc postojowych, drugi znacznie mniejszy – na kilkanaście samochodów znajdzie się bezpośrednio przy Miejskim Domu Kultury. Przebudujemy też chodniki o łącznej powierzchni ponad 2 tys. m kw., wymienimy nawierzchnię ciągów pieszych oraz wyremontujemy schody techniczne przy MDK.

Skanska przeprowadzi także rozbiórkę istniejącego kanału deszczowego, wykona nową kanalizację na długości blisko 950 m i przebuduje wodociąg, a także przebuduje i zbuduje kanalizację teletechniczną. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne. W miejsce starych 8-metrowych słupów stalowych z jednoramiennym wysięgnikiem pojawi się kilkanaście nowych 7-metrowych słupów aluminiowych z dwoma wysięgnikami. W ramach zagospodarowania terenu obsiane zostaną skarpy i nasadzona zieleń.

- Mieszkańcy miasta będą mieć stały dostęp do remontowanych ulic, dlatego bardzo ważne dla nas są kwestie związane z bezpieczeństwem – mówi Zbigniew Hamerlik, Menadżer Projektu, Skanska. - Przy realizacji kontraktu zapewnimy najwyższe standardy bezpieczeństwa, zastosujemy bariery drogowe, wygrodzenia oraz stały nadzór nad wykonywanymi robotami. Termin realizacji dwóch z trzech zadań to grudzień tego roku.

Trzecie zadanie, obejmujące także przebudowę kanalizacji oraz budowę oświetlenia ulicznego, wykonamy do jesieni 2013 roku.

Skanska na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Na Śląsku możemy pochwalić  się wieloma projektami. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca. Aktualnie rozpoczynamy budowę 3-kilometrowego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

Pobierz