c

Odbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków w Tarnobrzegu

Press release 07.11.2011 11:00 CET

Skanska odbudowała oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną w Tarnobrzegu, zniszczone podczas ubiegłorocznej powodzi. Realizacja tego zadania trwała zaledwie 9 miesięcy. Projekt był finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

1

W maju i czerwcu ubiegłego roku tarnobrzeska oczyszczalnia ścieków oraz sieć kanalizacyjna na pięciu tarnobrzeskich osiedlach zostały zalane przez falę powodziową, która miejscami sięgała nawet do wysokości 2 metrów. Powódź zniszczyła budynki oczyszczalni oraz urządzenia mechanicznego i biologicznego procesu oczyszczania ścieków i spowodowała duże zanieczyszczenie  rurociągów kanalizacyjnych. Gdy wiosną 2010 roku do Tarnobrzega dotarła wielka woda, nie upłynął jeszcze rok od ukończenia przez nas prac inwestycyjnych, które wykonaliśmy w obrębie tej właśnie oczyszczalni, a sieć kanalizacyjną w zalanych osiedlach Wielowieś, Sielec, Sobów, Zakrzów i Dzików oddaliśmy do użytku niecałe dwa lata wcześniej.

W styczniu bieżącego roku rzeszowski OBH podpisał kontrakt na odbudowę i rozruch oczyszczalni ścieków oraz przywrócenie sprawności zniszczonej przez falę powodziową sieci kanalizacyjnej.  Wartość kontraktu to ponad 10,2 mln zł netto. Inwestorem były Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

- Największe wyzwanie stanowił dla nas krótki, 9-miesięczny termin realizacji. Pierwsze prace remontowe zostały podjęte już w lutym bieżącego roku. Dzięki determinacji całego zespołu realizującego to zadanie, w czerwcu oczyszczalnia przyjęła pierwsze ścieki, a w październiku, zgodnie z harmonogramem robót, została przywrócona jej pierwotna wydajność  – mówi Maciej Mikulski, Kierownik Budowy, Skanska. - Obecnie odbudowana oczyszczalnia wykorzystuje pełen zakres swoich możliwości, a miejskie ścieki są poddawane mechanicznemu i biologicznemu oczyszczaniu i nie zanieczyszczają Wisły.

Firma w regionie

W ramach projektu „Program gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu” dla tego samego inwestora w latach 2006 – 2009 zrealizowaliśmy wspomniane już kanalizację sanitarną i deszczową oraz prace inwestycyjne w obrębie oczyszczalni ścieków i wykonaliśmy prace modernizacyjne sieci wodociągowej.

Jako wykonawca nasza firma jest obecna na terenie Tarnobrzega od wielu lat. W mieście tym byliśmy wykonawcą remontu ulicy Warszawskiej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zmodernizowaliśmy sieć wodociągową oraz pompownię główną i części biologicznej oczyszczalni ścieków. Ponadto, przebudowaliśmy drogę wojewódzką nr 871 pomiędzy Stalową Wolą a Tarnobrzegiem. W październiku 2010 roku rozpoczęliśmy modernizację drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg, a w styczniu br. przystąpiliśmy do likwidacji skutków powodzi w infrastrukturze oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w tym mieście.