c

Tydzień Bezpieczeństwa w Skanska - największa na świecie firmowa inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy

Press release 14.10.2011 10:00 CET

W poniedziałek, 17 października w Skanska rozpoczyna się największa na świecie firmowa inicjatywa związana z bezpieczeństwem pracy. W działaniach w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa 2011, które zorganizujemy na 10 tys. placach budów w 18 krajach, weźmie udział 53 tys. pracowników Skanska i wiele tysięcy podwykonawców, dostawców i naszych partnerów biznesowych.

Tydzien Bezpieczenstwa

Tegoroczną, siódmą edycję Tygodnia Bezpieczeństwa w Skanska organizujemy po hasłem: „Masz moc do zmian”. Chcemy stworzyć takie środowisko pracy, w którym każda osoba, na każdym projekcie będzie wiedziała, że ma wpływ na bezpieczeństwo swoje i kolegów. Poprzez zgłaszanie pomysłów i podejmowanie działań możemy pomóc innym wrócić cało i zdrowo do domu po każdym dniu pracy.

Praca w budownictwie ma charakter zespołowy. Za sprawy bezpieczeństwa odpowiada każdy z nas, każdego dnia. Musimy upewnić się, że wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę z tego, że mają uprawnienia do podejmowania działań poprawiających bezpieczeństwo. Nie możemy zaakceptować faktu, że w naszej branży ludzie podczas pracy narażają życie – mówi Johan Karlström, Prezes Grupy Skanska.

Nasz cel: zmniejszenie liczby wypadków

W biznesplanie na lata 2011-2015 Skanska wyznaczyła sobie za cel wyeliminowanie do 2015 roku 3 z każdych 4 wypadków powodujących niezdolność do pracy. To ambitny, ale możliwy do zrealizowania cel, ponieważ w ciągu ostatnich 6 lat wskaźnik wypadków powodujących niezdolność do pracy zmniejszył się w Skanska na całym świecie o 50%.

Podczas Tygodnia Bezpieczeństwa na naszych budowach i w biurach podejmiemy wiele inicjatyw. Wezmą w nich udział menedżerowie Skanska, pracownicy, podwykonawcy i nasi partnerzy biznesowi. W związku z naszym tegorocznym hasłem skoncentrujemy się na tym, w jaki sposób możemy stworzyć kulturę bezpieczeństwa, która zachęca wszystkich do aktywnego uczestniczenia w poprawie warunków bezpieczeństwa w ich miejscu pracy.

Tydzień Bezpieczeństwa w Polsce

Na tegoroczny Tydzień Bezpieczeństwa w Polsce zaplanowaliśmy wiele inicjatyw, m.in. warsztaty stanowiskowe dla pracowników, przeprowadzone wspólnie z podwykonawcami przeglądy BHP na budowie, prezentacje środków ochrony indywidualnej i technik bezpieczeństwa pracy oraz wizyty przedstawicieli kadry zarządzającej Skanska na budowach.

Przekażemy także na budowy zbiór wydrukowanych standardów BHP, które pomogą podnieść poziom bezpieczeństwa na naszych budowach. Standardy BHP to jednolite dokumenty, które zawierają wymagania wynikające z przepisów prawa, zalecenia i wskazówki zawarte w normach bezpieczeństwa i zasadach bezpiecznej pracy, a także dobre praktyki wynikające z wieloletnich doświadczeń Skanska. Standardy pomagają przygotowywać i realizować projekt z poszanowaniem bezpieczeństwa pracy, a także kształtować właściwe zachowania. Zapisy standardów stanowić będą od tej chwili minimum wymagań bezpiecznej pracy na naszych budowach.

W czasie Tygodnia Bezpieczeństwa rozpoczynamy również cykl konferencji dla podwykonawców Skanska, poświęconych naszym standardom i wymaganiom bezpieczeństwa, zapisom BHP w naszych umowach oraz ocenie podwykonawców w obszarze bezpieczeństwa. Zaprezentujemy również podejście Skanska do zarządzania bezpieczeństwem na budowach w kontekście Oceny Ryzyka dla Zadania i Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, a także wdrożenia zapisów wynikających z podpisanego przez największe firmy budowlane w Polsce „Porozumienia dla bezpieczeństwa w budownictwie”.

Więcej na temat Tygodnia Bezpieczeństwa w Skanska przeczytacie na stronie www.