c

Wybudujemy Europejskie Centrum Muzyki Pendereckiego

Press release 04.08.2011 08:00 CET

Ponad 63 mln zł brutto będzie kosztowało Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które w Lusławicach w woj. małopolskim wybuduje Skanska. Powstanie ono do listopada 2012 roku.

Luslawice

Obiekt w Lusławicach będzie służył jako miejsce spotkań i warsztatów utalentowanych muzyków i profesorów. Założeniem Centrum jest rozwijanie u młodych wykonawców umiejętności interpretowania muzyki tworzonej przez kompozytorów żyjących współcześnie. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego otrzymało na ten cel dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 50 mln zł.

Sala koncertowa na 650 miejsc

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, które powstanie w Lusławicach, jest unikatowym projektem na skalę europejską. Będzie pierwszym tego rodzaju ośrodkiem rozwijania młodych talentów muzycznych w Polsce i w Europie. Jego budowa będzie miała wpływ nie tylko na kształcenie uzdolnionych muzyków, ale ma również na celu podniesienie konkurencyjności regionu poprzez zwiększenie dostępnej oferty kulturalnej.

W Lusławicach powstanie zespół obiektów o powierzchni użytkowej ponad 10 tysięcy m kw. - mówi Andrzej Frydryk, Menedżer Projektu, Skanska. – W jego skład wejdą sala koncertowa na 650 miejsc oraz budynki o charakterze dydaktycznym, pobytowym i technicznym. W obiekcie zaprojektowano też drewnianą kolumnadę oraz lekką przeszkloną konstrukcję.

Nowoczesny budynek Centrum będzie harmonijnie komponował się ze staropolskim Dworem Pendereckich znajdującym się w Lusławicach. Zgodnie z tymi założeniami, podczas budowy Centrum zastosowane będą naturalne materiały, takie jak drewno i wapienie.

Poza budową samego obiektu, zagospodarujemy też teren wokół Centrum i wybudujemy dojścia oraz dojazdy – dodaje Andrzej Frydryk.

Doświadczenie Skanska

Skanska, która zbuduje Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, ma wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa ogólnego. Firma cieszy się zaufaniem inwestorów publicznych, dla których buduje m.in. uczelnie wyższe, szkoły i obiekty służby zdrowia.

Od wielu lat współpracujemy ze szkołami wyższymi w Polsce. Wśród klientów firmy są uczelnie w Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Opolu i Rzeszowie. Wykonywaliśmy również projekty dla służby zdrowia, m.in. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Świętokrzyskie Centrum Kardiologii w Kielcach, Szpital Powiatowy w Poddębicach, a także Centralny Szpital Kliniczny oraz budynek Rezonansu Magnetycznego dla Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.