c

Prezydent RP otworzył Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Press release 29.04.2013 08:00 CET

25 kwietnia Prezydent RP Bronisław Komorowski dokonał uroczystego otwarcia toruńskiego ICNT – jednego z największych laboratoriów w Polsce. Wykonawcą inwestycji współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego była Skanska. 

1

W ramach umowy wykonaliśmy budynek Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika o kubaturze niemal 20 tys. m sześć. i powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m kw. Znajduje się on przy ul. Wileńskiej, na terenie kampusu uniwersyteckiego w Toruniu. Nowoczesny obiekt, częściowo podpiwniczony, składa się z dwóch części, wyższej trzykondygnacyjnej oraz niższej – jednokondygnacyjnej i jest scalony łącznikiem z Wydziałem Chemii.

Prace budowlane, o wartości 23,2 mln zł netto, zostały zakończone przez Skanska w grudniu 2012 r. Obecnie inwestor wyposaża obiekt w specjalistyczną aparaturę.

Nowoczesne laboratoria

Budynek będzie spełniał funkcję edukacyjno – badawczą. Znajdują się w nim pomieszczenia interdyscyplinarne i nowoczesne laboratoria,
w których naukowcy będą prowadzić nowatorskie badania z zakresu fizyki, chemii, informatyki, biologii, biotechnologii i medycyny.

Przykładowo, w laboratorium analiz nieniszczących odbywać się będą prace nad metodami pozwalającymi na badanie autentyczności obrazów, malowideł, ceramiki. W laboratorium neuropsychologii i neurobiologii funkcji poznawczych - badania koncentrujące się m.in. na zagadnieniach asymetrii mózgowej, leworęczności, różnic płci, neurologicznego podłoża dysleksji. W laboratorium neurokognitywnym – badania naukowe nad wczesnym wykrywaniem chorób i zahamowaniem rozwoju umysłowego, a w laboratorium struktur niskowymiarowych – nad nowoczesnymi materiałami do zastosowania w układach elektronicznych i optoelektronicznych.

Uniwersytet wyłonił cztery zespoły naukowe, które jako pierwsze będą realizować swoje projekty w nowoczesnym budynku. Są to: Zespół Interdyscyplinarnej Fizyki i Informatyki, Centrum Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych „BioSep”, Genomika Funkcjonalna w Badaniach Biologicznych i Biometrycznych oraz Neurobazowanie, Neuropsychologia i Neurobiologia Funkcji Poznawczych. W laboratorium ostatniego zespołu będą odbywać się badania na styku psychologii i neuronauk, koncentrujące się na zagadnieniach mózgowych mechanizmów procesów psychicznych człowieka.

Duże wyzwanie

- Z uwagi na dużą ilość laboratoriów w budynku i bardzo szerokie ich przeznaczenie (m.in. laboratoria fizyczne, biologiczne, medyczne, chemiczne) instalacje w obiekcie są bardzo rozbudowane – mówi Justyna Kobylarz, Menadżer Projektu, Skanska. - Wentylacja i klimatyzacja jest podzielona na 16 układów. Centrale wentylacyjne realizują procesy oczyszczania, odzysku ciepła, utrzymania wymaganej temperatury nawiewu i wymaganej wilgotności powietrza nawiewanego. Wszystkie centrale realizujące proces nawilżania oraz oczyszczania powiązane są automatyką
z układem BMS budynku.

Na dachu budynku zamontowaliśmy 100 wentylatorów wybucho- i chemoodpornych. Zanieczyszczone powietrze, powstałe w wyniku prac laboratoryjnych w dygestoriach i komorach laminarnych, poprzez wyciągi ze stali kwasoodpornej jest wyciągane za pomocą wentylatorów dachowych poza teren laboratorium.

Aby wykluczyć przemieszanie powietrza z sąsiadujących laboratoriów zastosowaliśmy czujniki ciśnień i przepływu.W celu utrzymywanie najwyższej sterylności pomieszczeń laboratoryjnych, na nawiewach powietrza zastosowaliśmy filtry absolutne H13 i H14 o najwyższej skuteczności. Zabezpieczają okolice przed ewentualnym przedostaniem się do otoczenia substancji niebezpiecznych wytwarzanych podczas eksperymentów.

Laboratoria BIOSEP wyposażone są w instalację gazów technicznych w najwyższej klasie czystości, tj. azot, hel, sprężone powietrze, a miejsca pracy indywidualnej posiadają oczomyjki oraz prysznice bezpieczeństwa.

Wszystkie urządzenia klimatyzacyjne, centralnego ogrzewania i strefowe nagrzewnice elektryczne są sterowane oraz monitorowane poprzez system BMS, który, w zależności od potrzeb, uruchamia albo układ grzewczy albo układ chłodzący. Dzięki BMS regulacja temperatury, wilgotności oraz ilości powietrza jest możliwa z każdego miejsca na ziemi po połączeniu z siecią Ethernet.

Niezwykle cenną „perełką” ICNT jest 10-tonowy rezonans magnetyczny, który będzie wykorzystywany do obrazowania czynności mózgu w badaniach funkcji psychicznych człowieka, m.in. do badania zmian w mózgu alkoholików
i narkomanów. To drugi taki rezonans w Polsce.

- Cieszymy się, że to nam przypadła rola generalnego wykonawcy tej ważnej dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika inwestycji – mówi Jarosław Liberda, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. – Nowoczesne laboratoria umożliwią realizowanie przez naukowców interdyscyplinarnych badań naukowych na najwyższym poziomie w najróżniejszych dziedzinach, jak np. fizyka, biotechnologia, biologia, chemia, informatyka, medycyna. Wybudowaliśmy jedno z największych laboratoriów w Polsce, to powód do dumy.

Firma z doświadczeniem
Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów dla polskich uczelni wyższych. Zrealizowaliśmy inwestycje dla Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czy Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wybudowaliśmy także Bibliotekę Główną Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Biologii Molekularnej i Budynek Dydaktyczno-Naukowy Wydziału Chemii dla Uniwersytetu Łódzkiego i aulę Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Łodzi. Jesteśmy wykonawcą  Biblioteki Głównej oraz Centrum Języków Obcych dla Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Biblioteki dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pobierz