c

Jezioro Krzywe z nową infrastrukturą sportowo - rekreacyjną

Press release 11.08.2014 18:25 CET

Wkrótce olsztynianie wzbogacą się o nową infrastrukturę sportowo -rekreacyjną w okolicach Jeziora Krzywego. Projekt wykona Skanska na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyna. Inwestycja, dzięki której zwiększy się potencjał turystyczny regionu, będzie kosztował ponad 26 mln zł brutto.

Jezioro Krzywe

Prace budowlane prowadzone będą przez cały rok i potrwają do maja 2015 roku.

Realizacja
W ramach kontaktu Skanska odpowiedzialna będzie za przeprowadzenie prac na dwóch obszarach. Pierwszy z nich obejmie Zatokę Miłą, a drugi rejon Słonecznej Polany. – Zakres robót, które zrealizujemy w obszarze Zatoki Miłej polegać będzie na budowie szlaku turystycznego o funkcji pieszej, rowerowej i narciarskiej. Jesteśmy również odpowiedzialni za wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki wraz z wyposażeniem – mówi Małgorzata Jacyno, Menadżer Projektu, Skanska. Zaplanowany w ramach zlecenia wielofunkcyjny szlak turystyczny zasługuje na szczególną uwagę. Zlokalizowany wzdłuż brzegu Jeziora Krzywego będzie doskonałą odpowiedzią na potrzeby osób uprawiających turystykę rowerową, pieszą czy narciarską. Jego wielofunkcyjne zastosowanie sprawdzi się zarówno w porze letniej, jak i zimowej. Ponadto Skanska powierzono budowę całorocznego hangaru z warsztatem szkutnicznym oraz budowę centrum żeglarstwa wodnego i lodowego. Te elementy wraz z siedziskami amfiteatralnymi, tarasami, placem dla sprzętu wodnego i boiskiem sportowym zlokalizowane będą w obszarze Słonecznej Polany. W tym miejscu znajdą się również ciągi piesze i pieszo-jezdne, plac gier i urządzeń sportowo – rekreacyjnych.

Znaczenie dla regionu
Dzięki inwestycji powstanie bogata infrastruktura oraz obiekty wyposażone w kompleksowe urządzenia sportowo - rekreacyjne, które pozwolą na wykorzystanie naturalnych warunków regionu. Centrum żeglarstwa wodnego, wielofunkcyjne boiska sportowe czy ciągi pieszo – jezdne z pewnością znacząco wpłyną na atrakcyjność regionu i wzrost potencjału turystycznego miasta. Rozbudowana oferta powstałej infrastruktury nabrzeża skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Zarówno mieszkańcy jak i turyści do swojej dyspozycji będą mieli szereg możliwości wypoczynku i spędzenia czasu wolnego w okresie lata, jak i podczas zimy.

Pobierz