c

Odprowadzą ścieki deszczowe i rozbudują kanalizację deszczową w Bydgoszczy

Press release 01.10.2012 10:30 CET

Umowa na wykonanie robót została dziś podpisana pomiędzy Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Bydgoszczy oraz firmą Skanska. Zamówienie o wartości niemal 2,5 mln EURO polega na odprowadzeniu ścieków deszczowych z obszarów stref ochronnych ujęć wód „Las Gdański” i „Czyżkówko” oraz rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy.

Do końca kwietnia 2013 r. Skanska wybuduje oczyszczalnię wód deszczowych, przyłącza urządzeń oczyszczających do istniejących kanałów deszczowych.

- Prace nie ograniczą się tylko do robót kanalizacyjnych – mówi Witold Rutecki, Menadżer Projektu ze Skanska. – Inwestor zadbał o kompleksową realizację inwestycji. Po robotach głównych – wykonaniu urządzeń hydrotechnicznych odtworzymy nawierzchnie drogowe oraz tereny zielone oraz wybudujemy drogi dojazdowe do nowych urządzeń i placów manewrowych.

Kompleksowa realizacja tego typu budów możliwa jest dzięki potencjałowi ludzkiemu i sprzętowemu Skanska oraz doświadczeniu w realizacji różnego typu robót budowlanych.

- Największym wyzwaniem na projekcie jest budowa sześciu zbiorników żelbetowych o średnicy dochodzącej do 12,5 m. Na powierzchni wybetonujemy ringi, które następnie będą stopniowo zapuszczane do ziemi metodą studniarską - mówi Sławomir Kucharski ze Skanska, Menadżer Projektu odpowiedzialny za roboty żelbetowe. – Na głębokości ok. 10 m w głąb ziemi, na dnie zostanie wykonany korek betonowy, a następnie zostanie wylana płyta denna. Zbiorniki te będą pełniły funkcję ogromnych osadników wirowych w oczyszczalniach wód deszczowych.

Inwestycja w środowisko

Realizacja projektu zapewni ochronę ujęć wody „Las Gdański” i „Czyżkówko” i oczyszczanie ścieków deszczowych przed odprowadzeniem ich do zbiornika wodnego. Dzięki realizacji inwestycji zlikwidowany zostanie niekontrolowany do tej pory  dopływ wód deszczowych do rzek: Brdy i Wisły, co powstrzyma proces degradacji środowiska na terenie Bydgoszczy. 

Tereny placów budów położone są na nabrzeżach rzek, więc nie wpłyną na życie codzienne bydgoszczan - mówi Marek Antoniak ze Skanska, Menadżer Projektu odpowiedzialny za roboty drogowe. – Wyjątkiem jest jeden z odcinków położony na obrzeżach osiedla mieszkaniowego. Tam tymczasowo zajmiemy jedną z dróg osiedlowych, o czym wcześniej poinformujemy mieszkańców.   

Skanska w Bydgoszczy

Od lat Skanska obecna jest na rynku bydgoskim. Tylko w tym roku firma rozpoczęła lub zrealizowała takie projekty jak: remont torowiska na Mostach Solidarności, remont ul. Żwirki i Wigury, budowa ścieżek rowerowych na ul. Szubińskiej oraz ścieżek rowerowych z Fordonu do Leśnego Parku.