c

Ulica Inflancka w Łodzi wreszcie doczeka się remontu

Press release 03.03.2014 16:50 CET

W poniedziałek podpisano umowę na rozbudowę ulicy Inflanckiej w Łodzi. Inwestycja o wartości niemal 33 mln zł netto będzie realizowana na zlecenie łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu przez polsko-czeskie konsorcjum Skanska.

 

Podpisanie umowy w ZDIT w Łodzi

Inwestycja dotyczy rozbudowy ulicy Inflanckiej na odcinku od Strykowskiej do Łagiewnickiej wraz z remontem ulicy Zagajnikowej i Spornej na odcinku od Inflanckiej do Wojska Polskiego, a także ulicy Warszawskiej od Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego.

Dwa zadania w ramach inwestycji
Pierwsze zadanie dotyczy rozbudowy ok. dwukilometrowego odcinka ulic od Strykowskiej do Łagiewnickiej łącznie ze skrzyżowaniem ulic: Inflancka, Julianowska, Łagiewnicka i ronda Powstańców 1863 r.
Planowany termin zakończenia tego odcinka to koniec października tego roku.

Drugie zadanie to remont ulicy Warszawskiej na kilometrowym odcinku od Łagiewnickiej do wiaduktu kolejowego oraz 1,2 km ulicy Zagajnikowej i Spornej na odcinku od Wojska Polskiego do Inflanckiej w celu zapewnienia objazdów na czas prowadzenia robót na ulicy Inflanckiej.
Termin wykonania tego zadania to 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

Prace zakładają między innymi poszerzenie ulicy na odcinku od Łagiewnickiej do Zagajnikowej w przekroju 2x3, czyli z dwiema jezdniami po trzy pasy w każdym kierunku - mówi Ryszard Aszyk, Dyrektor Zespołu Projektów Skanska. - Odcinek ulic pomiędzy Zagajnikową a Strykowską będzie miał po dwa pasy ruchu.

W toku prac przebudujemy pętlę autobusową, a także wykonamy nowe zatoki i przystanki autobusowe. Przy skrzyżowaniach z Zagajnikową, Gibalskiego, Marysińską, Franciszkańską i Łagiewnicką zamontujemy sygnalizację świetlną.
Ponadto zajmiemy się przebudową zjazdów publicznych oraz indywidualnych, a także robotami z branż: energetycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz zielenią.
Po północnej stronie powstanie droga rowerowa, która w okolicy Stacji Radegast połączy się z istniejącym odcinkiem ścieżki - dodaje Ryszard Aszyk.

Ulica Inflancka jest jedną z ważniejszych ulic w łódzkiej dzielnicy Bałuty. Na odcinku ulic pomiędzy Zagajnikową a Łagiewnicką pozwala wyprowadzić ruch
z południowej części, gdzie znajdują się bloki mieszkalne oraz z północnej, gdzie zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna. Ulica Inflancka jest też jedną z głównych arterii w kierunku autostrad A1 i A2. Ponadto stanowi fragment drogi krajowej nr 72 na odcinku od ulicy Łagiewnickiej do ulicy Strykowskiej.

Skanska w woj. łódzkim
Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie województwa łódzkiego. Wśród zrealizowanych przez firmę inwestycji są m.in. biurowiec Green Horizon, Budynek Centrum Technologii Informatycznych, Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze Międzynarodowych Targów Łódzkich, Fabryki Sztuki, a także projekty drogowe: al. Włókniarzy, ulice: Zachodnia, Łagiewnicka i Ustronna. Obecnie Skanska realizuje prace drogowe w ciągu ulicy Rojnej. W Łodzi firma prowadzi także m.in. adaptację zabytkowej willi na nową siedzibę ŁARR oraz budowę nowego budynku na potrzeby I i II oddziału ZUS.