c

Przebudowana DW nr 513 została dziś symbolicznie otwarta!

Press release 24.10.2014 12:35 CET

Po 18 miesiącach prac budowlanych dokonano dziś symbolicznego otwarcia odcinka drogi wojewódzkiej nr 513. Wkrótce kierowcy będą mogli przejechać po nowo przebudowanym 30-kilometrowym odcinku drogi, od miejscowości Pasłęk do Ornety. Wartość inwestycji wyniosła ok. 60,8 mln zł netto. Projekt wykonała firma Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

G:\DEP\Communication\95___Komunikacja_Zewnetrzna\30___Baza_kontraktów\2014\PWI\Warmińsko-mazurskie\Pasłęk-Orneta\Pasłęk-Orneta_po przebudowie

Duże znaczenie dla regionu
Droga wojewódzka nr 513 zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko - mazurskiego, na terenie powiatu elbląskiego oraz lidzbarskiego. Dzięki swojej lokalizacji odgrywa znaczącą rolę w regionie. Po jej przebudowie funkcjonalność drogi znacząco wzrosła. Dotychczas trasa pełniła ważną rolę polegającą na usprawnieniu ruchu między przejściami granicznymi w północnej części województwa. Obecnie wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa podróży oraz na poprawę dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w regionie.
Bezpieczniejsza droga
Do zadań wykonawcy należał szereg prac związanych z odnową nawierzchni i jej wzmocnieniem do nośności 100 kN/oś. Roboty budowalne swoim zakresem objęły poszerzenie korony drogi, regulację poboczy, przebudowę i remont wszystkich przepustów. - Zadanie polegało także na przebudowie skrzyżowań, korekcie łuków drogi i regulacji odwonienia na całej długości odcinka, który przebudowywaliśmy – mówi Robert Dróbka, Kierownik Budowy, Skanska. – Ponadto, zadbaliśmy o uporządkowanie połączeń z drogami gminnymi. Do użytku pieszych i rowerzystów oddano także nowe chodniki, ścieżki rowerowe i zatoki autobusowe.
Zielona firma
- Każdorazowo, na etapie planowania przez nas inwestycji poszukujemy nowych rozwiązań technologicznych, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Staramy się wykorzystywać surowce i materiały, tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość - mówi Robert Dróbka.

Podczas realizacji projektu wykonawca zastosował mieszankę MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej (np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odc. Pasłęk – Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka” został podzielony na dwa etapy:
- Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na docinku Pasłęk – Orneta
- Etap II – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk – Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka. Obie inwestycje wykonała firma Skanska.
Inwestycja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.