c

Trasa S11 miesiąc przed terminem

Press release 08.06.2009 00:00 CET

Spółka budowlana Skanska, w konsorcjum z Colas Polska, oddała do użytku drogę krajową nr 11, odcinek od węzła autostradowego Krzesiny do Kórnika. Wąska i zniszczona jednojezdniowa trasa została przebudowana do standardu drogi ekspresowej. Obiekty mostowe umożliwiają bezkolizyjne włączanie się do ruchu z dróg lokalnych.

W latach 2006 - 2009 Skanska przebudowała jedną z największych wielkopolskich arterii - drogę krajową nr 11. Trasa łączy Pomorze ze Śląskiem. Roboty były podzielone na trzy etapy. Ich łączna wartość wyniosła ponad 331 mln zł brutto.

Ponad 14 - kilometrowy odcinek drogi krajowej nr 11 zyskał dwie jezdnie, każda o szerokości 10 m z dwoma pasami ruchu po 3,5 m szerokości, opaskami i wzmocnionym poboczem o szerokości 2,5 m. W ciągu drogi wybudowaliśmy 11 obiektów mostowych oraz wyremontowaliśmy wiadukt nad torami w Gądkach.

- Jesteśmy pierwszą firmą w Wielkopolsce, która na zlecenie poznańskiego oddziału GDDKiA zamontowała nad trasą zaawansowane technologicznie znaki zmiennej treści - mówi Robert Andrzejak, Menedżer Projektu, Skanska. – Powiadamiają one kierowców o zmieniających się warunkach ruchu, takich jak: mokra i śliska nawierzchnia, ograniczenie prędkości czy widoczności.

- Najbardziej charakterystycznym obiektem na nowej trasie jest kładka dla pieszych zlokalizowana w Gądkach - mówi Andrzej Zieliński, Kierownik Robót Mostowych, Skanska. - Zastosowanie nowoczesnych materiałów, niebanalny kształt oraz zakrzywienie głównego przęsła nadaje jej lekką formę i wrażenie dynamiczności. Nowoczesność i walory estetyczne obiektu docenił Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej przyznając mu tytuł „Dzieło Mostowe Roku 2008”.

Duża ilość obiektów mostowych i szeroki zakres robót drogowych prowadzonych częściowo pod ruchem wymagały regularnego kontrolowania warunków pracy i bezpiecznych zachowań na budowie. Roboty prowadzone były z zachowaniem najwyższych standardów BHP. Nasze działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zostały uhonorowane przez Państwową Inspekcję Pracy przyznaniem I miejsca w wielkopolskiej edycji konkursu „Bezpieczna Budowa 2008”.

Rozbudowa trasy i związana z tym ingerencja w otoczenie wymagały od nas skutecznych rozwiązań chroniących mieszkańców i okoliczną przyrodę przed szkodliwymi czynnikami. Na długości prawie 10 km ustawiliśmy ekrany akustyczne pochłaniające hałas. W ramach działań kompensujących posadziliśmy drzewa i krzewy oraz wywiesiliśmy 30 budek lęgowych dla ptaków.

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa drogowo-mostowego. W ostatnich latach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 wybudowaliśmy obwodnice miasta Kórnik i Śrem. Aktualnie przebudowujemy drogę wojewódzką nr 270 Brześć Kujawski -Koło, ulicę Lechicką w Poznaniu, drogę krajową nr 1 na odcinkach Morgi - Bzowo i Dolna Grupa – Święte, drogę krajową nr 5 Żnin – Bożejewiczki. Ponadto, modernizujemy lotnisko w Powidzu.