c

Spektakularny montaż przęseł wiaduktu na Trasie Sucharskiego w Gdańsku

Press release 24.04.2012 13:05 CET

Na budowie wiaduktu WD6 w ciągu przebudowywanej przez Skanska Trasy Sucharskiego w Gdańsku (zadanie II) rozpoczął się montaż dźwigarów VFT. Prace są prowadzone przy użyciu trzech dźwigów o maksymalnym udźwigu do 700 ton. To największe tego typu maszyny w Polsce.

zdj.1

W poniedziałek, 23 kwietnia punktualnie o godz. 6 rano rozpoczął się 42-godzinny montaż dźwigarów VFT stanowiących konstrukcję ustroju nośnego wiaduktu WD-6. Na dwóch nitkach wiaduktu zainstalowanych zostanie 8 belek o długości 63 metrów i masie około 130 ton każda. Do montażu posłużą 3 żurawie samochodowe o maksymalnym udźwigu 650-700 ton oraz 2 ciągniki siodłowe, tzw. dłużyce. Operacja planowo ma zakończyć się we wtorek 24 kwietnia, tuż przed północą.

Rekordowe przęsła, rekordowe dźwigi

Rozpiętość belek to ponad 60 metrów. Przy takim rozwiązaniu konstrukcji ustroju nośnego obiektu tak duża rozpiętość belek jest rzadko spotykana. Przyjęcie takiego rozwiązania projektowego uzależnionego było od „przeszkody”, którą należało pokonać, aby zapewnić bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu kołowego w ciągu nowo budowanej Trasy Sucharskiego. Naszą „przeszkodą” jest dwujezdniowa ul. Wosia Budzysza oraz torowisko tramwajowe - mówi Krzysztof Mikiciuk, Kierownik Budowy, Skanska. - Dodatkowym atutem belek VFT jest możliwość wykonania ustroju nośnego bez konieczności montażu rusztowań oraz wprowadzania długotrwałych zmian w organizacji ruchu pojazdów.

Do montażu belek zaangażowane będą 3 dźwigi, każdy o maksymalnym udźwigu do 700 t. Spektakularność całej operacji polega również na zaangażowaniu tylu „mocnych” dźwigów w tym samym czasie.

Przebieg operacji

Belki do montażu nie są przewożone z placu prefabrykacji (tak jak odbyło się to przy montażu wiaduktów WD-7 i WD-8), ale przygotowane zostały tuż obok obiektu na placu prefabrykacji – dodaje Krzysztof Mikiciuk. – Stalowe belki zostały dostarczone z naszej kieleckiej Wytwórni Konstrukcji Stalowych, ustawione na placu prefabrykacji, dozbrojone i zabetonowane. Tak przygotowana belka za pomocą dwóch dźwigów zostaje załadowana na samochody dłużycowe, następnie jest przewożona w miejsce montażu i ostatecznie za pomocą dwóch dźwigów montowana w docelowe położenie na podporach obiektu.

To bardzo widowiskowa akcja, dlatego przewidując zainteresowanie zarówno mediów, jak i mieszkańców Gdańska przygotowaliśmy punkt obserwacyjny, z którego będzie można bezpiecznie przyglądać się prowadzonym pracom – mówi Grzegorz Polak ze Skanska, koordynator BHP na projekcie.

Również w tym tygodniu planowany jest montaż ustroju nośnego wiaduktu WD-9, który jest ostatnim z czterech wiaduktów na trasie – dodaje Krzysztof Mikiciuk. - Prace rozpoczną się 26 kwietnia o godzinie 6, a planowo mają zakończyć się następnego dnia o godzinie 21. Montowane będzie 18 belek VFT (cztery nitki) o długości 40-46 metrów i masie od 30 do 60 ton każda. Do montażu posłuży żuraw samochodowy o nośności 650 ton. Montaż belek odbędzie się bez użycia środków transportu.

Zakres II zadania przebudowy Trasy Sucharskiego przewiduje budowę dwóch nowych jezdni po dwa pasy ruchu w każdym kierunku z możliwością dostępu z dróg i ulic lokalnych przez skrzyżowania dwupoziomowe, budowę dwóch węzłów: Wosia Budzysza i Ku Ujściu, czterech obiektów inżynierskich w ciągu oraz nad projektowanymi  jezdniami i liniami kolejowymi, dróg serwisowych i dojazdowych, a także rowów melioracyjnych, chodników, ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych i przejść dla zwierząt – mówi Grzegorz Dąbrowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Zaawansowanie prac na naszym zadaniu wynosi około 50%.

Budowa rozpoczęła się w czerwcu ubiegłego roku, a zakończy w grudniu 2012 r. Wartość tego kontraktu to 184,4 mln złotych brutto.

Znaczenie dla regionu

Budowa Trasy Sucharskiego ma zwiększyć konkurencyjność Portu Morskiego w Gdańsku , a także poprawić jego dostępność.  Dzięki tej inwestycji  zmniejszy się  także ruch pojazdów ciężarowych i tranzytowych przez centrum Gdańska. Trasa Sucharskiego to łącznie 8,3 km. Podzielona jest na trzy zadania - dwa z nich powierzone zostały firmie Skanska. III zadanie na odcinku: Węzeł Ku Ujściu – Terminal Promowy Westerplatte zrealizował zespół Menedżera Projektu Adama Kaka. Wartość inwestycji opiewała na kwotę 9,7 mln zł brutto. Zadanie to polegało na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji nawierzchni, budowie układu odwodnienia powierzchniowego jezdni oraz przebudowie i zabezpieczeniu kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Pobierz