c

Skanska wybuduje ponad 100-metrowy most na Podkarpaciu

Press release 10.04.2012 10:00 CET

Skanska rozpoczęła budowę ponad 100-metrowego mostu w Nowej Wsi Czudeckiej na Podkarpaciu. Obiekt powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Warzyce i zastąpi niemal stuletnią zniszczoną przeprawę. Wartość inwestycji wynosi prawie 8 mln zł brutto.

Inwestorem projektu jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Nowy obiekt za 8 miesięcy

- Powierzona naszej firmie inwestycja obejmuje budowę nowego mostu przez rzekę Wisłok o długości 101 metrów, rozbiórkę starego zniszczonego obiektu, rekultywację terenu oraz regulację koryta rzeki. Pierwsi kierowcy skorzystają z mostu już w połowie listopada br. – informuje Mirosław Gucwa, Menadżer Projektów, Skanska.

- Rozpoczęliśmy już prace budowlane. Wykonaliśmy wszystkie pale wielkośrednicowe, na których posadowiony będzie obiekt mostowy oraz wykopy fundamentowe i chude betony. Obecnie trwają roboty żelbetowe. W najbliższych tygodniach kontynuować będziemy prace związane z betonowaniem fundamentów, filarów i korpusów podpór. Jednocześnie rozpoczniemy budowę nasypów drogowych prowadzących do nowego mostu – wylicza M. Gucwa ze Skanska.

Likwidacja wąskiego gardła na DW 988

Nowy most w Nowej Wsi Czudeckiej powstaje obok wybudowanego w czasach I wojny światowej dwuprzęsłowego obiektu.

Zniszczona, 74-metrowa przeprawa jest przyczyną trwających od wielu lat utrudnień w ruchu. Ze względu na niewystarczającą, zaledwie 6-metrową,  szerokość obiektu ruch odbywa się jednokierunkowo i sterowany jest sygnalizacją świetlną. Ponadto zły stan techniczny obiektu był przyczyną wprowadzenia ograniczenia nośności i wyznaczenia objazdów dla samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 10 ton. Brak chodników dla pieszych oraz liczne ubytki w nawierzchni powodowały zagrożenie dla użytkowników obiektu.

- Nowy, trzyprzęsłowy obiekt będzie dłuższy (101 m) i szerszy (12 m) od istniejącego mostu. Będzie też miał najwyższą klasę nośności „A”, co oznacza że z mostu będą mogły korzystać samochody o masie nawet 50 ton – dodaje Piotr Subczak, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska.

W ramach projektu wykonamy również dojazdy do nowego mostu od strony Strzyżowa na długości 220 m oraz od strony Czudca na odcinku 178 m. Przebudujemy skrzyżowanie DW 988 z drogą dojazdową do ośrodka wypoczynkowego „Kaczarnica”, zjazdy do pól i posesji oraz kolidujące sieci energetyczne i telekomunikacyjne.

Inwestycja obejmuje również umocnienie brzegów oraz profilowanie koryta na długości 50 m w górę i w dół rzeki od osi mostu. Prawy brzeg zostanie rozkopany, a istniejące koryto rzeki Wisłok poszerzone o ok. 7 m do szerokości 30 m. Brzegi rzeki umocnimy opaską kamienną.

Obiekty mostowe na Podkarpaciu

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji obiektów mostowych na terenie Podkarpacia. Przebudowaliśmy ponad 23 km drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami oraz wybudowaliśmy obwodnice Pilzna, Stalowej Woli, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa wraz z mostami i wiaduktami.

W ostatnich dwóch latach przebudowaliśmy mosty w Rajskiem, Trzebownisku, Jazowej i Kobylu oraz zmodernizowaliśmy 8 mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl–Dubiecko–Domaradz. Wykonaliśmy wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie, nowy ponad 40-metrowy obiekt w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kamienicy Dolnej oraz 36-metrowy most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 w Wólce Niedźwiedzkiej. Obecnie prowadzimy prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg wraz z budową wiaduktu o długości 232 m.