c

Książnica Kopernikańska zyska nowe oblicze

Press release 09.10.2013 00:00 CET

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Toruniu przejdzie znaczący remont. Inwestycję zrealizuje firma Skanska. Wartość kontraktu wyniesie ok. 4,7 mln zł netto. Prace modernizacyjne potrwają osiem miesięcy.

Książnica Kopernikańska w Toruniu jest jedną z 18 bibliotek wojewódzkich w Polsce. Swoje zbiory udostępnia w siedzibie przy ul. Słowackiego 8 (Biblioteka Główna) oraz kilkunastu filiach bibliotecznych na terenie miasta. Posiada jedną z najcenniejszych regionalnych kolekcji książek zabytkowych w Polsce i kontynuuje, liczące kilkaset lat, tradycje biblioteczne miasta. W zbiorach znajdują się starodruki, m.in. inkunabuły z XV wieku, a także liczne druki astronomiczne ze wszystkimi edycjami „De revolutionibus orbium coelestium” Mikołaja Kopernika.

W obecnej siedzibie książnica rezyduje od 40 lat. Pomieszczenia magazynowe nie spełniają obowiązujących aktualnie norm. Książnica przejdzie więc przebudowę i gruntowną modernizację. Zakres inwestycji jest znaczący. Nadbudowana zostanie siódma kondygnacja, wzmocniona konstrukcja istniejącego stropu, naprawione zostaną ściany, wymienione drzwi, posadzki PCV, naprawione powłoki tynkarskie i malarskie. Ponadto, kompleksowej wymianie zostaną poddane instalacje: elektryczna, wod.-kan., co, wentylacyjna wraz z klimatyzacją. Zmodernizowany zostanie istniejący system ochrony pożarowej, powstanie również nowa droga p. poż.

- Prace ruszają w drugiej połowie października – mówi Piotr Ciepłuch, Kierownik Budowy, Skanska. - Rozpoczynamy od nadbudowy piętra. Wiąże się to jednak z wcześniejszym rozebraniem istniejącego dachu o powierzchni ok. 350 m kw. i jego tymczasowym zabezpieczeniem. Wykonanie konstrukcji nadbudowy piętra i nowego pokrycia dachowego planujemy na grudzień br. Równolegle będziemy prowadzić prace wewnątrz budynku. Na wiosnę przewidujemy wykonanie elewacji książnicy. Prace zakończymy na koniec maja przyszłego roku.

- Na realizację inwestycji mamy osiem miesięcy – mówi Justyna Kobylarz, Menadżer Projektu, Skanska. - To niewiele zważywszy na duży zakres prac remontowych. Dodatkowo, wchodzimy w okres jesienno-zimowy, a przed nami do wykonania roboty zewnętrzne, które wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych. Odpowiednia organizacja pracy ściśle powiązana z harmonogramem robót pozwolą nam na wykonanie inwestycji w terminie.

Zbiory będą bezpieczniejsze
i remont Książnicy Kopernikańskiej wpłynie na poprawę warunków magazynowania zbiorów. Ponadto, za sprawą modernizacji istniejącego systemu ochrony pożarowej, który zostanie wyposażony w gazowy system gaszenia i podłączony do monitoringu Państwowej Straży Pożarnej, cenne zbiory biblioteczne będą bezpieczniejsze.