c

Mielnik doczeka się kanalizacji

Press release 29.08.2012 09:00 CET

W Mielniku (woj. podlaskie) rozpoczyna się budowa II etapu oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją. Kontrakt o wartości prawie 6 mln złotych netto zostanie zrealizowany do końca marca 2014 r. Generalnym wykonawcą prac będzie Skanska.

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej 96 gospodarstw domowych z terenu gminy. Budowa kanalizacji wpłynie także korzystnie na możliwości uruchomienia na tym terenie uzdrowiska.

Zakres prac

W ramach realizacji inwestycji Skanska wybuduje 22,5 km sieci kanalizacji sanitarnej, która obejmie swoim zasięgiem wszystkie zabudowania w granicach administracyjnych miejscowości Mielnik.

Prace obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami, czterema przepompowniami, zasilaniem oraz kanalizacją deszczową - mówi Mariusz Bochenek, Menadżer Projektu, Skanska. - Zmodernizujemy także stację uzdatniania wody w Mielniku.

W ramach inwestycji powstaną dwa zbiorniki rozchodowe na potrzeby Stacji Ujęcia Wody o pojemności 100 m sześć. każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową urządzeń. Prace obejmą również remont budynku hydroforni w Mielniku oraz odtworzenie nawierzchni drogowych po zakończeniu prac hydroinżynieryjnych.

Uzdrowisko w zgodzie ze środowiskiem

Budowa kanalizacji jest bardzo ważna z uwagi na walory uzdrowiskowe obszaru. Blisko 50 lat temu w Mielniku natrafiono na zmineralizowane wody. Na bazie chlorkowo-solankowo-wapiennych wód gmina planuje powstanie uzdrowiska. Budowa kanalizacji będzie pierwszym krokiem do oczyszczenia środowiska naturalnego i umożliwi uruchomienie uzdrowisk.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 w ramach działania 5.2 „Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska”.

Gmina Mielnik jest najbardziej na południe wysuniętą gminą województwa podlaskiego. Od wschodu graniczy z Białorusią, zaś na południu - z województwami: mazowieckim i lubelskim, gdzie naturalną granicę stanowi rzeka Bug.

Skanska w regionie

Jest to kolejna inwestycja na terenie województwa podlaskiego realizowana przez Skanska. W sierpniu zakończyła się budowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Suwałkach. W ubiegłym tygodniu Skanska podpisała umowę na budowę kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce.