c

Łopaty pod budowę mostu łączącego część lądową z wyspą Brdowski Ostrów w Szczecinie zostały wbite!

Press release 30.05.2014 12:55 CET

Dziś w Szczecinie odbyło się uroczyste wbicie łopat pod realizację projektu pn. „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park”.

Download file

W uroczystości udział wzięli m.in. Maciej Nowotny, prezes MMB, Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, Marek Tałasiewicz, wojewoda zachodniopomorski, Piotr Krzysztek, prezydent Szczecina, Piotr Słupski, prezes MS TFI S.A. oraz Wojciech Kołacki, dyrektor zespołu projektów Skanska.

Projekt, realizowany przez spółkę MARS Most Brdowski, współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Most Brdowski, to jedna z najbardziej oczekiwanych przepraw mostowych w Szczecinie. Ostrów Brdowski i zlokalizowana na nim dawna Szczecińska Stocznia Remontowa „Gryfia”, poprzedniczka obecnej Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” - przez dziesięciolecia  musiała być obsługiwana przez przeprawę promową.  Ukończony w 2015 roku most skomunikuje lewy brzeg Odry z terenami stoczniowymi na wyspie, nowymi terenami inwestycyjnymi Gryfia Biznes Park, natomiast wszystkim szczecinianom zapewni dostęp do nowej przestrzeni publicznej.

Most Brdowski
Powstały most będzie obiektem trzyprzęsłowym, o łącznej długości 197 metrów, spinającym  zachodni brzeg Odry - w rejonie pętli tramwajowej i autobusowej przy ul. Ludowej -  z centralną częścią wyspy. Podpory mostu stanowić będą dwa filary osadzone w nurcie rzeki oraz dwa przyczółki na lądzie o konstrukcji monolitycznej żelbetowej. Wszystkie podpory mostu będą posadowione pośrednio, na palach, te zaś - pogrążone w warstwach gruntów nośnych. Most będzie miał dwa pasy drogowe - po jednym w obu kierunkach - oraz chodniki obsługujące ruch pieszych. Konstrukcja mostu umożliwiać będzie poprowadzenie ze stałego lądu na wyspę wszelkich mediów: gazu, telekomunikacji, prądu, wody oraz odbioru ścieków, co pozwoli na dalszy rozwój infrastruktury na Ostrowie Brdowskim.

Nowa przeprawa będzie… niesymetryczna!
Ze względu na wymogi geometrii łuku prowadzonej po nim drogi, Most Brdowski od strony wyspy jest szerszy względem części opartej o stały ląd o nieco ponad metr. Ostatnie przęsło będzie się stopniowo rozszerzać a wraz z nim jezdnia - wszystko z myślą o zapewnieniu odpowiedniego przejazdu pojazdów ciężarowych. Zgodnie z projektem, będą się po nim poruszały pojazdy ważące wraz z ładunkiem nawet 50 ton. Ponadto projekt zakłada także budowę oświetlenia oraz 41 miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej. Dodatkową wartością, nie związaną bezpośrednio w powstającą przeprawą, będzie utworzenie miejsca upamiętniającego tragiczne wydarzenia z Grudnia 70 .

Etapy budowy
Zakres prac, którymi objęta została realizacja, to roboty mostowe, drogowe, wykonanie kanalizacji deszczowej, a także prace związane z branżą elektryczną
i wykonaniem zieleni. – Realizację inwestycji rozpoczęliśmy od prac przygotowawczych, w skład których weszły m.in. działania związane z saperskim sprawdzeniem terenu. Aktualnie na budowie prowadzone są już prace palowe – mówi Michał Drywa, Menadżer Projektu, Skanska. W najbliższym czasie prowadzone będą roboty związane z wykonaniem podpór nurtowych, w tym wykonanie pali, fundamentów oraz filarów pod przyszły most. Równolegle prowadzone będą działania związane z wykonaniem dojazdów do obiektu.
- Strategiczny element projektu stanowi dla nas wykonanie blisko 200 - metrowego mostu – mówi Michał Drywa, Menadżer Projektu, Skanska. - Aby konstrukcja mogła powstać, niezbędne jest przeprowadzenie działań związanych z przygotowaniem czterech podpór ( w tym dwóch w nurcie rzeki oraz dwóch brzegowych, tzw. przyczółków). Na powstałych podporach zamontowane zostaną trzy przęsła o konstrukcji stalowej  – mówi Drywa. Konstrukcja mostu zostanie uprzednio przygotowana w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kielcach, po czym nastąpi jej transport do Szczecina. Następnie wykonawca przystąpi do prac scalających i montażowych wszystkich elementów. Transport konstrukcji zostanie wykonany przy użyciu jednostek pływających.

Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie.1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin). 30 września 2013 r. spółka Mars Most Brdowski podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie na kwotę 32.299.617,50 zł,
co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji.


 

Pobierz