c

Przebudujemy most w Kocierzy

Press release 07.09.2011 15:30 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę mostu w miejscowości Kocierz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781. Inwestycja będzie kosztowała prawie 6 mln zł brutto, a jej zakończenie zaplanowane jest na listopad 2012 roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Droga nr 781 łączy miejscowości zlokalizowane w województwie śląskim i małopolskim: Chrzanów i Łękawicę położoną nieopodal Jeziora Żywieckiego.  

Zakres prac

Prace realizowane będą etapami. W pierwszej kolejności – aby przełożyć ruch z istniejącego obiektu - wykonamy drogę objazdową wraz z mostem tymczasowym– mówi Kierownik Budowy, Adrian Duda, Skanska. – Kolejne etapy prac przewidują budowę muru oporowego, rozbiórkę istniejącego mostu oraz wykonanie nowego obiektu o konstrukcji żelbetowej i długości 55 m. W ramach inwestycji przebudujemy również odcinek drogi nr 781 o długości ponad 180 m oraz wykonamy profile dna koryta rzeki Kocierzanki wraz z zabezpieczeniem brzegów.

Dla kierowców

Wszystkie prace związane z wykonaniem drogi objazdowej zakończymy jeszcze w 2011 roku – mówi Marcin Bartosiewicz, Menedżer Projektu, Skanska. - W związku z tym kierowcy nie odczują większych utrudnień, ponieważ ruch będzie się odbywał drogą tymczasową.  

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Obecnie budujemy estakadę łączącą ul. Perseusza i Portową w Gliwicach oraz remontujemy wiadukt nad trasą S-86 w ciągu ul. Baczyńskiego w Sosnowcu.

Na  Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami m.in. wybudowaliśmy ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca.

Bezpieczna budowa Skanska

Wiele naszych projektów zyskało uznanie w konkursach „ Bezpieczna Budowa” organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2007 r. I miejsce zdobyła budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Rudzie Śląskiej. Projekt ten został również wyróżniony w 2008 roku. W 2009 roku III miejscem wyróżniono budowę północnej obwodnicy Siewierza.