c

Skanska wybuduje Fabrykę Sztuki w Łodzi

Press release 14.03.2012 09:00 CET

Skanska podpisała umowę na budowę Fabryki Sztuki w Łodzi. Obiekt powstanie na terenie dawnego kompleksu Zakładów Włókienniczych Scheiblera. Termin realizacji kontraktu to 31 stycznia 2014 roku.

Fabryka Sztuki

W skład przebudowywanego kompleksu wchodzą trzy budynki pofabryczne, stanowiące pierwotnie przestrzenie magazynowe dawnej wykończalni Zakładów Włókienniczych Karola Wilhelma Scheiblera. Zostały one wzniesione w XIX i na początku XX wieku. W części obiektów zachowały się oryginalne wnętrza i wyposażenie. W ostatnich latach w budynkach tych organizowane były imprezy artystyczne.

W ramach realizowanego kontraktu Skanska przebuduje obiekty i dostosuje je do nowych funkcji. W odnowionych wnętrzach znajdą się sale wielofunkcyjne (w tym jedna muzyczna), przestrzeń ekspozycyjna z antresolą, galerie, pracownie artystyczne (m.in. filmowa i fotograficzna) oraz sale konferencyjno-szkoleniowe. Przewidziano również miejsce na zaplecze gastronomiczne, biura oraz zaplecza obsługi technicznej i ekspozycyjnej całego obiektu. Kompleks zyska nazwę Fabryki Sztuki, a miejsce w nim znajdzie Inkubator Kultury Art_Inkubator – przestrzeń pracy twórczej.

W zakres prac wchodzą roboty rozbiórkowe i budowlane oraz prace konserwatorskie i renowacyjne w zakresie murów, elementów stalowych i żeliwnych, ślusarki okiennej i drzwiowej. Wykonamy także montaż instalacji energetycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji oraz ogrzewania. Kontrakt obejmuje też prace porządkowe i zagospodarowanie terenu wokół budynków.

Wartość realizowanego kontraktu wynosi 22 mln zł netto. Inwestorem jest Fabryka Sztuki w Łodzi.

Pobierz