c

Poznańskie lotnisko Ławica będzie mieć nowoczesną wieżę kontroli lotów

Press release 02.09.2013 00:00 CET

Niemal 34-metrowa wieża kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym powstanie na terenie portu lotniczego Poznań-Ławica. Inwestycję o wartości ponad 22 mln zł netto na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zrealizuje firma Skanska. Budowa potrwa 16 miesięcy.

Download file

Kontrola z 34 metrów

W ramach inwestycji wybudowana zostanie niemal 34-metrowa, siedmiokondygnacyjna wieża kontroli ruchu lotniczego o specyficznym kształcie. Podstawę wieży stanowić będzie żelbetowy, trzykondygnacyjny budynek techniczno-administracyjny z częścią podziemną. Wyróżniającym się elementem konstrukcji wieży będzie żelbetowy trzon. Znajdzie się w nim winda oraz szachty instalacyjne, a także sala operacyjna - centralne miejsce sprawowania kontroli nad ruchem powietrznym. Ta część będzie również spełniać funkcję socjalno – wypoczynkową. Na szczycie wieży powstanie taras. Całość została zaprojektowana w formie nachodzących na siebie stożków. Obiekt zostanie wyposażony w nowoczesny system zapewniający sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie nadzoru lotów.

Inwestycja przewiduje również realizację budynku technicznego, ogrodzenia terenu, masztów flagowych, oświetlenia, instalacji telekomunikacyjnych oraz dróg wewnętrznych i parkingów o powierzchni 2,8 tys. m kw.

Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich obiektów wyniesie niemal 2,5 tys. m kw., a kubatura: części naziemnej ponad 12,5 tys. m sześc., części podziemnej - 1,2 tys. m sześc.

Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach programu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym". Autorem projektu jest warszawska firma inżynierska PROCHEM.

Wyzwania

Obiekt został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej. - Dużym wyzwaniem będzie wykonanie 34-metrowej wieży – mówi Zbyszko Kapłon, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. - Jej konstrukcja zawiera wiele elementów łukowych, okrągłych, eliptycznych i pochyłych, co przy technologii monolitycznego wykonywania konstrukcji żelbetowych będzie wymagało zastosowania specjalistycznego deskowania, tzn. o przekroju łukowym. Z pewnością będzie to wyzwanie dla brygad ciesielskich i zbrojarskich. Żelbetowy trzon posłuży do montażu elementów elewacyjnych. Powstanie obudowa z płyt Alucobond, o powierzchni ok. 2,5 tys. m kw. Do budowy wieży zostanie wykorzystany żuraw o wysokość 51 m
i udźwigu od 3 do 8 ton.

W ramach zadania Skanska wykona ok. 2,5 tys. m sześc. konstrukcji żelbetowej, zużytych zostanie ok. 270 ton stali zbrojeniowej.

Bez zakłóceń pracy lotniska

Z uwagi na charakter i lokalizację inwestycji realizacja będzie podlegała szeregowi wymagań obowiązujących na terenie Portu Lotniczego. Roboty będą prowadzone w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska.
- Prace planujemy rozpocząć we wrześniu – mówi Jerzy Tykociński, Menadżer Projektu, Skanska. - Do pierwszych miesięcy 2014 roku skupimy się przede wszystkim na wykonaniu żelbetowej konstrukcji obiektu. Całość inwestycji planujemy zrealizować w 16 miesięcy.

Po oddaniu do użytku wieży kontroli ruchu lotniczego – symbolu portu, poznańska Ławica będzie w pełni nowoczesnym europejskim lotniskiem.

Korzyści płynące z inwestycji

Inwestycje w infrastrukturę nawigacyjną w Polsce, są odpowiedzią na wyzwania wynikające z ciągle rosnącego ruchu lotniczego na polskim niebie.

W pierwszej połowie 2013 roku, Polska Agencja Żeglugi powietrznej obsłużyła ponad 330 tysięcy operacji lotniczych. Jest to wzrost ruchu lotniczego o 2,1 proc. względem analogicznego okresu roku ubiegłego. Wdrożenie programu „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym”,  będzie miało znaczący wpływ na modernizację infrastruktury nawigacyjnej w Polsce.

Inwestycje wchodzące w skład programu "Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym", zostały przeanalizowane przez EUROCONTROL pod kątem ich zgodności z Single European Sky („SES”). Po przeglądzie inwestycji, EUROCONTROL uznała, że są to inwestycje właściwe i zgodne z celami Single European Sky („SES”) oraz „Planem implementacji SES dla Polski”.

Korzyści płynące z budowy nowej poznańskiej wieży kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym będą miały charakter długofalowy i będą obejmować wszystkich interesariuszy polskiego sektora lotniczego (w szczególności linie lotnicze oraz pasażerów).

Poznańska inwestycja podniesienie bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ruchu okołolotniskowego oraz ruchu naziemnego na Ławicy. Istotnym elementem tej inwestycji jest nowy ośrodek radiokomunikacyjny, który będzie zapewniać utrzymanie kontaktu między samolotami a kontrolą naziemną.

- Budowa nowej wieży kontroli ruchu lotniczego ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków pracy służb kontroli ruchu lotniczego – mówi Krzysztof Kapis, pełniący obowiązki Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

- Decyzja podjęta przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej o budowie na poznańskim lotnisku nowoczesnego ośrodka kontroli ruchu to powód do ogromnego zadowolenia. Wieża jest nie tylko integralną częścią każdego portu lotniczego, ale także pełni na nim kluczową rolę. Nowy ośrodek kontroli ruchu doskonale wpisze się w zrealizowane na lotnisku inwestycje infrastrukturalne, a także ugruntuje pozycję Ławicy jako w pełni zmodernizowanego, europejskiego portu lotniczego - mówi Mariusz Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

 

Pobierz