c

Oczyszczalnia ścieków w Przecławiu wkrótce zostanie uruchomiona

Press release 21.02.2014 09:15 CET

Dobiega końca realizacja związana z przebudową przecławskiej oczyszczalni ścieków. Rozbudowany obiekt wkrótce zostanie uruchomiony. Dzięki inwestycji dwukrotnie zwiększy się przepustowość oczyszczalni. W praktyce oznacza to, że obiekt będzie gotowy na odbiór większej ilości ścieków komunalnych, co umożliwi dalszy rozwój regionu.  

Realizacja, której wartość wynosi 6,2 mln zł netto rozpoczęła się pod koniec 2012 roku, a jej zakończenie planowane jest na koniec kwietnia br. Generalnym wykonawcą kontraktu jest Skanska.

Rozbudowa oczyszczalni
Inwestycja związana z przebudową oczyszczalni ścieków obejmowała
w szczególności wykonanie bliźniaczego ciągu technologicznego w stosunku do już istniejącego. Oznacza to, że wykonawca odpowiadał za realizację reaktorów biologicznych, osadnika wtórnego oraz piaskownika. Przedsięwzięcie objęło także remont istniejącego ciągu, w tym m.in. kratowni, wymiany prasy i innych urządzeń. - Dzięki przeprowadzonym przez nas pracom oczyszczalnia, której średnia przepustowość dotychczas kształtowała się na poziomie 1350 m3/d, docelowo zwiększy swoją wydajność do średnio 2700 m3/d – wyjaśnia Paulina Skoraczewska, Kierownik Budowy, Skanska. W ramach prac wykonano również rozbiórkę obiektu magazynowo - warsztatowego oraz budowę nowego. Poprawiony został dojazd do oczyszczalni wraz z drogami wewnętrznymi.
- Większość naszych prac została już zakończona. Obecnie trwa montaż ostatnich urządzeń w remontowanych obiektach oraz wykonywane są prace porządkowe – wyjaśnia Paulina Skoraczewska. - Teraz szykujemy się już do finalnego rozruchu nowego i remontowanego ciągu technologicznego - dodaje Skoraczewska.

Firma z doświadczeniem
Skanska posiada duże doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Do naszych najważniejszych realizacji w tym zakresie należą oczyszczalnie ścieków w Mielcu i Przemyślu. Kolejne znaczące projekty
to modernizacje oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, Tychach, Stalowej Woli
i Chełmie Śląskim. Obecnie wykonujemy m.in. oczyszczalnie ścieków w Mosinie k/Poznania.