c

W Malborku zakończyła się przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Nogat

Press release 30.05.2014 07:00 CET

Zakończyły się prace związane z przebudową nabrzeża rzeki Nogat. Inwestycją objęto fragment nabrzeża pomiędzy murem Zamku Malbork a wschodnim brzegiem rzeki. Projekt został wykonany przez firmę Skanska na zlecenie Gminy Miasta Malbork.

Nabrzeze

Lokalizacja, w której wykonywane były prace budowlane, charakteryzuje się ogromnym znaczeniem turystycznym oraz komunikacyjnym. Dzięki przebudowie nabrzeże Nogatu jest teraz bardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Dodatkowo, poprawiona została drożność komunikacyjna wzdłuż rzeki, a także na odcinku od malborskiego zamku do dzielnicy Kałdowo.

Przeprowadzone w ramach projektu prace obejmowały przede wszystkim roboty remontowe istniejącego nabrzeża. Ich celem było dostosowanie nabrzeża do obowiązujących przepisów i norm. W skład prac wchodziło m.in. wykonanie murów oporowych, schodów żelbetonowych oraz roboty elektroenergetyczne.

- Ponadto w ramach zadania przeprowadzony został remont nawierzchni wraz z uzupełnieniem elementów oświetlenia i małej architektury – mówi Andrzej Zmuda, Kierownik Robót, Skanska. - Zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie wykonywania prac mieliśmy na uwadze możliwość natrafienia na pozostałości po II wojnie światowej. Aby wszystko przebiegło sprawnie, przed przystąpieniem do właściwych robót wykonaliśmy badania minerskie nabrze��a oraz akwenu. Po oczyszczeniu terenu przystąpiliśmy do docelowych prac remontowych – dodaje Zmuda.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

 

Pobierz