c

W Malborku zakończyła się przebudowa wschodniego nabrzeża rzeki Nogat

Press release 30.05.2014 07:00 CET

Zakończyły się prace związane z przebudową nabrzeża rzeki Nogat. Inwestycją objęto fragment nabrzeża pomiędzy murem Zamku Malbork a wschodnim brzegiem rzeki. Projekt został wykonany przez firmę Skanska na zlecenie Gminy Miasta Malbork.

Nabrzeze

Lokalizacja, w której wykonywane były prace budowlane, charakteryzuje się ogromnym znaczeniem turystycznym oraz komunikacyjnym. Dzięki przebudowie nabrzeże Nogatu jest teraz bardziej atrakcyjne dla odwiedzających. Dodatkowo, poprawiona została drożność komunikacyjna wzdłuż rzeki, a także na odcinku od malborskiego zamku do dzielnicy Kałdowo.

Przeprowadzone w ramach projektu prace obejmowały przede wszystkim roboty remontowe istniejącego nabrzeża. Ich celem było dostosowanie nabrzeża do obowiązujących przepisów i norm. W skład prac wchodziło m.in. wykonanie murów oporowych, schodów żelbetonowych oraz roboty elektroenergetyczne.

- Ponadto w ramach zadania przeprowadzony został remont nawierzchni wraz z uzupełnieniem elementów oświetlenia i małej architektury – mówi Andrzej Zmuda, Kierownik Robót, Skanska. - Zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie wykonywania prac mieliśmy na uwadze możliwość natrafienia na pozostałości po II wojnie światowej. Aby wszystko przebiegło sprawnie, przed przystąpieniem do właściwych robót wykonaliśmy badania minerskie nabrzeża oraz akwenu. Po oczyszczeniu terenu przystąpiliśmy do docelowych prac remontowych – dodaje Zmuda.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

 

 

 

Pobierz