c

Od dziś pojedziemy nową DW 631 – pół roku przed planowanym terminem

Press release 17.12.2014 13:40 CET

17 grudnia 2014 r. na drodze wojewódzkiej nr 631 wprowadzona została docelowa organizacja ruchu. Prace miały zakończyć się w czerwcu 2015 r., a już dziś, pół roku przed planowanym terminem pojedziemy nową DW 631. Inwestycję zrealizowała Skanska na zlecenie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Wartość projektu wyniosła ponad 37 mln zł netto.

DW 631

W ramach prac Skanska przebudowała fragment DW 631 na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki - Zegrze - Nieporęt - Marki – Warszawa, od granicy tzw. „Węzła Zielonka” z projektowaną drogą ekspresową S-17 do granicy miasta Warszawa. Wykonawca przebudował również skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 634 na terenie miasta Zielonki i Ząbek. Aby zachować ciągłość ruchu prace, podzielone zostały na dwa etapy.

Dwa pasy ruchu
W pierwszym etapie wybudowaliśmy nową jezdnię zachodnią oraz przebudowaliśmy punkty kolizyjne z sieciami gazowymi, kanalizacyjnymi i elektrycznymi, wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia, tak aby zachować ruch na istniejącej jezdni – wyjaśnia Tomasz Kaliniak, Menadżer Projektu, Skanska.
- W drugim etapie prac przebudowaliśmy istniejącą jezdnię oraz zbudowaliśmy skrzyżowanie DW 631 z DW 634 - wyjaśnia.
- Prace prowadziliśmy w możliwie najszybszym tempie. W szczytowym okresie pierwszego etapu realizacji na budowie pracowało nawet 140 osób.

Bezpieczna droga i ścieżki rowerowe
Dzięki poszerzeniu drogi do dwóch pasów ruchu zwiększy się zarówno komfort, jak i bezpieczeństwo podróżujących - mówi Tomasz Kaliniak.
– Poprawiliśmy również widoczność i odwodnienie na drodze poprzez wycinkę drzew i krzewów dziko porastających pobocza i rowy. Aby zwiększyć komfort życia okolicznych mieszkańców, postawiliśmy ekrany akustyczne zgodnie z projektem - dodaje Menadżer Projektu.

To, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo ruchu na tym odcinku, to nowe oświetlenie jezdni po obu stronach, a także wydzielone ścieżki rowerowe.

43 000 ton MMA i maszyny 3D
Firma wbudowała łącznie blisko 43 000 ton MMA (mieszanki mineralno-asfaltowej). Do wykonywania prac używaliśmy modelu 3D i sprzętu 3D, dzięki temu roboty mogliśmy wykonać szybciej oraz z precyzyjną dokładnością – komentuje Tomasz Kaliniak.

Co jeszcze przed nami?
Największym wyzwaniem na budowie DW631 były roboty związane z przebudową sieci w postaci gazu wysokiego ciśnienia i zmieszczenie się w założonym przez nas harmonogramie, który zakładał wykonanie robót do końca 2014 r., pół roku przed planowanym terminem – mówi Menadżer Projektu
- Udało się to w 99 proc. Przed nami jedynie oznakowanie poziome grubowarstwowe, które wykonamy na wiosnę.

Ważna arteria komunikacyjna
Droga wojewódzka nr 631 przebiega w północnej części obszaru metropolitarnego Warszawy, a następnie kieruje się ku południowo-wschodnim dzielnicom stolicy. To arteria o długości około 45 km, łącząca Warszawę i Nowy Dwór Mazowiecki. Droga biegnie w województwie mazowieckim przez miejscowości: Ząbki, Zielonka, Marki, Wólka Radzymińska, Nieporęt, Zegrze Południowe, Wieliszew i Poniatów. Fragment między Nowym Dworem Mazowieckim a Zegrzem Południowym stanowi kręgosłup komunikacyjny całego obszaru ograniczonego Narwią i Wisłą. Natomiast odcinek między Zegrzem Południowym a Warszawą jest dla kierowców jedną z ważnych dróg wylotowych z Warszawy na północ i północny wschód.

Aby DW 631 w pełni spełniała swoją rolę, konieczna jest kontynuacja przebudowy tego ciągu komunikacyjnego w granicach m.st. Warszawy (odcinek przez las poprzez Żołnierską i aż do
ul. Marsa).

Wybudowany układ drogowy zaprojektowany został z uwzględnieniem planowanego w przyszłych latach węzła na Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) w ciągu S17.