c

Płaszczyzny postojowe i drogi kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz zyskały nowe oblicze

Press release 05.11.2014 10:25 CET

Zakończył się remont płaszczyzn postojowych i dróg kołowania w Porcie Lotniczym Bydgoszcz. Wartość inwestycji wyniosła ok. 22,5 mln zł netto. Wykonawcą prac była firma Skanska.

Download file

Inwestycja objęła remont ponad 9-hektarowej nawierzchni bitumicznej wszystkich dróg kołowania, w tym drogi kołowania Echo wraz z miejscami postojowymi dla samolotów. W ramach kontraktu została wymieniona warstwa ścieralna i wiążąca, naprawione zostały spękania, a cała nawierzchnia wzmocniona siatkami stalowymi. Siatki te, wytwarzane z ocynkowanego drutu stalowego z wplecionymi poprzecznymi stalowymi prętami, pokryte warstwą Slurry Seal, w sposób istotny wpłyną na poprawę parametrów nośności nawierzchni bitumicznej.

Ponadto, gruntownej przebudowie poddane zostały nawierzchnie betonowe płaszczyzn postojowych PPS-2 i PPS-4 o łącznej powierzchni ponad 2 ha. Zadanie rozpoczęło się od rozbiórki istniejącej nawierzchni, następnie zrealizowane zostały odwodnienia liniowe i szczelinowe w ilości ok. 800 mb wraz z kanalizacją deszczową. Nawierzchnie betonowe zostały wykonane metodą ślizgową z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu będącego własnością Skanska. Na wszystkich remontowanych nawierzchniach zrealizowane zostało oznakowanie poziome.

Inwestycja, zrealizowana w ramach projektu pn. „Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko – toruńskiej”, była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Wyzwanie realizacji
Wszystkie prace wykonywane przez Skanska były  ze sobą ściśle powiązane. Dlatego, podczas realizacji niezbędne było bardzo dokładne przestrzeganie harmonogramu, by utrzymać założoną wydajność robót. - Prace prowadziliśmy w taki sposób, by nie zakłócać funkcjonowania lotniska i przepustowości terminalu pasażerskiego – mówi Emanuel Nawrocki, Kierownik Budowy, Skanska. - Roboty bitumiczne realizowaliśmy na dwie zmiany, w godzinach dostosowanych do rozkładu lotów.  W realizację inwestycji zaangażowanych było około 100 osób. Do prowadzenia prac wykorzystany został specjalistyczny sprzęt Skanska, tj. układarki do betonu, sprzęt do cięcia i wypełniania szczelin dylatacyjnych, maszyny do stabilizacji gruntu, a także sprzęt usługodawcy, tj. gilotyna do rozbiórki nawierzchni betonowej i kruszarka do uzyskiwania pełnowartościowego materiału na podbudowę kruszywową z rozbieranej nawierzchni betonowej. Do układania nawierzchni bitumicznych użyte zostały rozściełacze bitumiczne, walce drogowe i frezarki.
Wszystkie prace były nadzorowane i opiniowane przez niezależną placówkę badawczą, tj. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), co wymagało od wykonawcy zachowania szczególnie wysokiego reżimu technologicznego.

- Wszystkie inwestycje przekładają się bezpośrednio na potencjał lotniska i jakość obsługi pasażerów. Remont płyt postojowych jest jedną z ważniejszych inwestycji wykonanych przez PLB. Pozwolił on na uzyskanie 12 w pełni funkcjonalnych miejsc postojowych dla samolotów w najbardziej popularnym kodzie C (B-737, A-320), w tym 6 w bezpośrednim sąsiedztwie terminala. Umożliwia to równoległą obsługę wielu samolotów, ale też zapewnia pasażerom krótszą drogę do terminala- mówi Tomasz Moraczewski, Prezes PLB - Warto podkreślić, że wg analiz zawartych w Planie Generalnym do roku 2024 liczba odprawionych pasażerów na lotnisku podwoi się. Zapewnienie przepustowości poszczególnych elementów Portu dla takiego ruchu wymaga dalszych inwestycji -  powiedział Tomasz Moraczewski – Dlatego istotne jest zapewnienie naszym pasażerom komfortowych warunków i wysokich standardów obsługi, dzięki czemu podróżowanie z Bydgoszczy będzie szybkie i przyjemne.

- Remont płaszczyzn postojowych i dróg kołowania to już czwarta inwestycja, którą zrealizowaliśmy dla Portu Lotniczego w Bydgoszczy - mówi Przemysław Moszczak, Menadżer Projektów, Skanska. Wyremontowaliśmy drogę startową, system elektroświetlny, zrealizowaliśmy również płytę postojową dla samolotów PPS1.

Pobierz