c

Po majówce rusza naprawa wzgórza zamkowego w Sochaczewie

Press release 28.04.2014 15:30 CET

W maju rozpoczną się prace naprawcze wzgórza zamkowego w Sochaczewie. Roboty będą kosztować ok. 20 000 zł i zostaną wykonane w ramach udzielonej przez Skanska gwarancji powykonawczej.

wzgorze zamkowe w Sochaczewie

W niedługim czasie po zakończeniu prac wzmacniających, rewitalizacyjnych i zabezpieczających na wzgórzu zamkowym doszło do odspojenia wierzchniej warstwy cegieł na części nowo wymurowanych murów.

Zaprawa wapienna, którą zastosowano zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, to typowa zaprawa, którą wykorzystuje się podczas prac na zabytkowych obiektach. Należy podkreślić, że przy tego typu pracach, wykonywanych z użyciem technik konserwatorskich i zapraw wapiennych, istnieje ryzyko wystąpienia podobnych zjawisk.

Na styczniowym spotkaniu, w którym udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta, wojewódzkiego konserwatora zabytków, inspektora nadzoru konserwatorskiego, archeologicznego i budowlanego oraz wykonawcy, a którego celem było omówienie sytuacji powstałej na wzgórzu zamkowym po zakończeniu prac ustalono, że z uwagi na wymogi technologiczne prace naprawcze będą mogły być wykonane dopiero w okresie późnowiosennym (maj), gdy temperatury na stałe nie spadają poniżej 5 st. C.

Prace naprawcze zgodnie z ustaleniami rozpoczynamy tuż po majówce - mówi Tomasz Puchalski, Inżynier Projektu, Skanska, - Prace te będą polegały na usunięciu luźnych zapraw i cegieł z odtworzonych reliktów murów zamkowych i ich ponownym odmurowaniu według technologii zaproponowanej przez projektanta i zaopiniowanej pozytywnie przez konserwatora zabytków. Do chwili obecnej ich przeprowadzenie nie było możliwe ze względu na warunki pogodowe – dodaje Tomasz Puchalski. Prace nie są specjalnie skomplikowane, ale czasochłonne. Ekipy muszą zdjąć cegłę, oczyścić każdą z nich, zadbać o dodatkowe wiązania wierzchnich warstw – wyjaśnia Urszula Cielniak, Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta UM, - Uzgodniliśmy, że wzgórze przez cały czas będzie otwarte dla gości. Od publiczności oddzielony zostanie tylko naprawiany fragment murów.

Kilka słów o technologii

Oczyścimy mury z luźnych cegieł i zapraw, a następnie połączymy mur istniejący, historyczny i nowo wznoszony za pomocą kotew stalowych przy użyciu wiążących mas poliuretanowych - tłumaczy Tomasz Puchalski. - Użyjemy zaprawy trasowej, wykonamy izolację poziomą, szlamowanie oraz hydrofobizację wierzchniej warstwy muru.

Tak wykonane prace zapewnią trwałość murów na długie lata. Jednak żadne zabezpieczenia i umocnienia nie uchronią zabytku przed uszkodzeniami jeśli osoby odwiedzające wzgórze same nie będą o niego dbać chodząc po zabytkowych murach – dodaje Witold Strzebiecki, Menadżer Projektu, Skanska.

Prace ruszają 5 maja i potrwają miesiąc. Po zakończeniu robót zwiedzający będą mogli ponownie cieszyć się spacerami wokół ruin XIV-wiecznego zamku.

Zamek z historią

Ruiny zamku książąt mazowieckich są jednym z najcenniejszych zabytków Sochaczewa. Zamek murowany wzniesiony został w połowie XIV w. za czasów panowania księcia Siemowita III. Był wielokrotnie niszczony i odbudowywany. Ostatniej restauracji zamku dokonał w latach 1789-1790 starosta sochaczewski Kazimierz Walicki. W 1794 r., w czasie insurekcji kościuszkowskiej, zamek został ponownie zburzony przez Prusaków. Od tej pory znajduje się w ruinie. Teren oraz wzgórze zamkowe objęte jest opieką konserwatora zabytków.