c

Strzelnica garnizonowa w Śremie będzie zmodernizowana

Press release 31.07.2012 09:00 CET

Skanska zmodernizuje strzelnicę garnizonową znajdującą się na terenie jednostki wojskowej w Śremie. Projekt o wartości 13,5 mln zł brutto zostanie wykonany w przeciągu 15 miesięcy.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja istniejącego obiektu polegająca na dostosowaniu go do aktualnych wymogów dotyczących strzelnicy garnizonowej oraz nowej strzelnicy pistoletowej. Modernizacji ulegną także budynki stanowiące zaplecze strzelnicy.

W ramach projektu Skanska przeprowadzi rozbiórkę istniejących budynków, m.in. trzykondygnacyjnego budynku stanowiska dowodzenia. Na ich miejscu powstanie przebudowana strzelnica garnizonowa i nowa strzelnica pistoletowa – obie będą posiadały wspólną linię otwarcia ognia na jednej wysokości.

Skanska wybuduje także budynek stanowiska dowodzenia i budynek techniczno-socjalny dla obsługi strzelnicy. Powstaną również wiaty przeznaczone do wydawania amunicji oraz wiaty szkoleniowe. Zakres prac przewiduje też budowę i przebudowę dróg zewnętrznych oraz posadzenie drzew i krzewów po zakończeniu prac budowlanych.

Firma z doświadczeniem

Skanska realizuje inwestycje dla Wojska Polskiego na terenie całego kraju, wykonując zarówno obiekty kubaturowe, jak i nawierzchnie lotniskowe. Dotychczas prowadziliśmy inwestycje na lotniskach wojskowych m.in. w Łasku, Krzesinach i Świdwinie. Od lat 80. realizujemy także inwestycje dla jednostki wojskowej w Powidzu. W ostatnich latach wybudowaliśmy tam m.in. nowoczesny hangar obsługi samolotów transportowych czy wieżę kontroli lotów. 

Obecnie prowadzimy budowę strażnicy Wojskowej Lotniskowej Straży Pożarnej na lotnisku w Dęblinie oraz modernizację budynku Jednostki Wojskowej w Gliwicach.