c

Zakończyliśmy rozbudowę infrastruktury lotniska w Jasionce

Press release 25.07.2011 12:00 CET

Skanska zrealizowała prace budowlane związane z rozbudową płyty postojowej i budową płaszczyzny do odladzania samolotów w Jasionce. Dzięki inwestycji lotnisko będzie mogło przyjąć i obsłużyć większą liczbę samolotów niż dotychczas. Inwestycja o wartości ponad 35 mln zł brutto pozwoli na dalszy rozwój liczby połączeń obsługiwanych przez podrzeszowski port. Inwestorem był Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”.

Początki lotniska w Jasionce sięgają 1940 roku. Jest ono jedynym międzynarodowym portem lotniczym na Podkarpaciu. Zrealizowana przez nasza firmę inwestycja miała kluczowe znaczenie dla zwiększenia przepustowości lotniska. Dotychczasowa infrastruktura pozwalała na jednoczesną obsługę ośmiu samolotów, po rozbudowie liczba ta wzrośnie nawet do 20.

Większy parking dla samolotów
- Prace rozpoczęliśmy w maju ubiegłego roku – mówi Zdzisław Leśniewski, Menedżer Projektu, Skanska. - Istniejącą płaszczyznę o wymiarach 80 x 145 m rozbudowaliśmy w kierunku zachodnim i południowym, czyli w stronę nowo budowanego terminalu pasażerskiego. Jej powierzchnia zwiększyła się o 38 tys. m2.

Stanowisko do odladzania
- Betonową płaszczyznę o wymiarach 131 x 250 m wybudowaliśmy po wschodniej stronie drogi kołowania ALFA – informuje Bogusław Cienki, Kierownik Budowy, Skanska. - Jej powierzchnię zabezpieczyliśmy powłoką hydrofobową, chroniącą beton przez absorpcją wody i środków chemicznych, stosowanych do odladzania. Poza okresem zimowym płyta będzie pełniła funkcję rezerwowej płyty postojowej.

W ramach inwestycji poszerzyliśmy drogę kołowania ALFA, wykonaliśmy utwardzone pobocza bitumiczne, oznakowanie poziome oraz roboty agrotechniczne. Prace elektroenergetyczne objęły przebudowę linii średniego napięcia, montaż nawigacyjnego oświetlenia krawędziowego oraz ustawienie 6 masztów oświetleniowych (5 na płycie postojowej i 1 na płaszczyźnie do odladzania). Zamontowaliśmy także urządzenie służące do rozruchu silników samolotowych w postaci przetwornicy 400 Hz wraz z zasilaniem i okablowaniem.

Nasza firma zrealizowała również roboty z branży sanitarnej, związane z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych z wybudowanych płaszczyzn. Zakres prac obejmował budowę systemu drenażowego, kanalizacji deszczowej i przepompowni wód deszczowych. Ścieki ze stanowiska do odladzania, zawierające środki chemiczne służące do odladzania samolotów i glikol, kierowane będą do stalowego podziemnego dwupłaszczowego zbiornika, który wyposażony został w system sond wykrywających ewentualne przecieki. Do podczyszczania wód deszczowych, odprowadzanych z terenu płyty postojowej, posłużą dwa układy – każdy złożony z separatora koalescencyjnego z osadnikiem piaskowym, przelewem burzowym i by-passem.

- Najtrudniejszą częścią prac sanitarnych była budowa podziemnego żelbetowego zbiornika o pojemności 2 tys. m sześc. – wspomina B. Cienki ze Skanska. - Obiekt umożliwi czasowe retencjonowanie wód deszczowych, dzięki czemu tereny położone poniżej płaszczyzn lotniskowych będą zabezpieczone przed zalewaniem podczas intensywnych opadów. Budowa tak dużego obiektu wymagała zastosowania specjalistycznego sprzętu, m.in. żurawia samochodowego o udźwigu 250 ton. Odpowiednia koordynacja prac pozwoliła na normalne funkcjonowanie lotniska i nie zakłóciła ruchu samolotów.

Zakres wykonanych robót:
* roboty ziemne – 115 000 m sześc.
* wzmocnienie podłoża geokompozytem drenażowym  –  85 000 m kw.
* warstwa mrozoochronna z pospółki śr. gr. 28 cm  -  84 000 m kw.
* podbudowa dylatowana z betonu B15 gr. 24cm – 73 000 m kw.
* warstwa poślizgowa z betonu asfaltowego gr. 5cm  - 73 000 m kw.
* nawierzchnia z betonu B35 (dyblowana i kotwiona) gr. 28 cm - 72 000 m kw.
* nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  –  9 000 m kw.
* ściek odwodnienia liniowego S400 klasa obciążenia F900 - 760 mb
* plantowanie i humusowanie terenu pola wzlotów  –  35 000 m kw.
* oznakowanie poziome nawierzchni lotniskowych  –  2 100 m kw.