c

Łukami pomiędzy brzegami Jezioraka

Press release 04.10.2012 09:00 CET

Miesiąc przed terminem Skanska oddała do użytku łukowy most w Iławie. Obiekt powstał w ciągu drogi krajowej nr 16 nad przesmykiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Jeziorak. Prace o wartości ponad 7 mln netto zostały zrealizowane na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przed rozpoczęciem budowy nowego mostu konieczne było rozebranie istniejącej konstrukcji starego obiektu. W ramach prac objętych kontraktem Skanska dokonała także wzmocnienia nasypów na dojazdach do mostu.

Nowy most jest dłuższy o 12 m i szerszy o 6,5 m od starego, a jego niweleta została podniesiona na tyle, aby zlikwidować uciążliwości w żegludze pomiędzy Małym i Dużym Jeziorakiem. Jezdnia na moście ma szerokość 8 m. Skanska wykonała także obustronne chodniki o szerokości 1,5 m każdy oraz szeroką na 2 m jednostronną ścieżkę rowerową.

- Najważniejszym etapem dla całego projektu był montaż konstrukcji stalowej łukowej – mówi Piotr Kęsikowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Konstrukcję montowaliśmy dwa dni przy pomocy dźwigu. Oczywiście poza widoczną konstrukcją obiektu, czyli ogromem stali i betonu, wykonaliśmy też cały zakres prac związanych chociażby z przełożeniem mediów.

Gimnazjalistka pokolorowała most

- Kiedy przystępowaliśmy do realizacji projektu, nie wiedzieliśmy jaka będzie kolorystyka mostu – kontynuuje Piotr Kęsikowski. – O tym, jakich barw mamy użyć do pomalowania obiektu, zadecydował konkurs, w którym pierwsze miejsce zajęła gimnazjalistka z Iławy.

Czerwone łuki, niebieskie przyczółki oraz żółte mury oporowe ożywiają miejską przestrzeń.

Skanska w Iławie

Skanska w Iławie obecna jest od niemal 10 lat. W ciągu dekady zrealizowaliśmy wiele projektów, które zmieniły i zoptymalizowały miejską przestrzeń. Wybudowaliśmy obwodnicę wschodnią i północną miasta, przebudowaliśmy drogę krajowa nr 16, wyremontowaliśmy ulice: Niepodległości, Kościuszki, Królowej Jadwigi i Sobieskiego. W ciągu ostatnich miesięcy zagospodarowaliśmy tereny wokół jeziora Jeziorak i rzeki Iławki. Zbudowaliśmy tam ponad 5 km dróg rowerowych.