c

Rozbudowa 7,5 km dróg wojewódzkich w opolskim

Press release 19.12.2013 15:00 CET

W przyszłym roku rozbudowane zostaną dwie drogi wojewódzkie w opolskim. Chodzi o 7,5 km na trasach nr 494 Szumirad-Chudoba w powiecie kluczborskim i 487 Olesno-Boroszów w powiecie oleskim. Inwestycje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu wykona Skanska.

Łączna wartość rozbudowy na dwóch odcinkach dróg wojewódzkich wyniesie 8,46 mln zł netto (10,4 mln zł brutto). Inwestycja będzie zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Skanska najpierw wykona projekt rozbudowy dróg, uzyska dokumenty i pozwolenia niezbędne do przystąpienia do prac budowlanych, które następnie wykona. Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest wiosną przyszłego roku po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu rozbudowy.

Szumirad-Chudoba, Łowoszów

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 obejmie odcinki przebiegające głównie przez tereny leśne na trasie Szumirad-Chudoba i w miejscowości Łowoszów. Nawierzchnia jest tu obecnie zniszczona i zdeformowana, a na drodze powstały koleiny.

- Rozbudowie podlegać będą dwa fragmenty drogi między Szumiradem o łącznej długości prawie dwóch kilometrów – mówi Jarosław Woźniak, Menadżer Projektu, Skanska. – Z kolei w Łowoszowie rozbudujemy ponad kilometr drogi.

Rozbudowywana droga będzie miała szerokość 6-6,5 (jezdnia) i obustronne utwardzone kamieniem pobocza o szerokości 0,75-1,5 m. Skanska wykona przebudowę konstrukcji nawierzchni.  Przeprowadzona będzie renowacja istniejących rowów oraz przebudowa zjazdów z drogi i skrzyżowań.
Prace na drodze wojewódzkiej nr 494 zakończą się w pierwszej połowie sierpnia przyszłego roku.

Olesno-Boroszów

Na drodze wojewódzkiej nr 487 rozbudowę przejdą dwa odcinki o łącznej długości prawie 4,5 km.

- Podobnie jak w przypadku drogi Szumirad-Chudoba, także między Boroszowem a Olesnem wykonamy przebudowę konstrukcji drogi i nową nawierzchnię – tłumaczy Jarosław Woźniak. – Jezdnia będzie miała szerokość 6 m, a pobocza do 1,5 m.

Prace potrwają tutaj do końca czerwca 2014 roku. Wraz z nową konstrukcją i nawierzchnią drogi, przebudowane zostaną również zjazdy i skrzyżowania.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Rozbudowywane odcinki zostaną wyposażone w urądzenia bezpieczeństwa ruchu. Ich montaż przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich nr 494 i 487. – Urządzenia, które zamontujemy, to radar do mierzenia rzeczywistej prędkości pojazdów, wyświetlacz prędkości, wyświetlacz aktywny „ZWOLNIJ” oraz oprogramowania pozwalające ustawić progi prędkości, liczyć pojazdy, rejestrować prędkość samochodów – wymienia Małgorzata Żarnowiecka-Halicka, Menadżer Projektu, Skanska.

Na remontowanych odcinkach Skanska wykona również nowe oznakowanie drogi.