c

Droga wojewódzka nr 855 pomiędzy Stalową Wolą i granicą województwa będzie przebudowana

Press release 18.12.2012 15:00 CET

Rusza drugi etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola – Olbięcin. Skanska podpisała umowę na modernizację 19 km trasy pomiędzy Stalowa Wolą i m. Zdziechowice. Dzięki inwestycji o wartości niemal 57,5 mln zł netto poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

podpisanie umowy

Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 i z Budżetu Państwa.

- Naszej firmie powierzono do realizacji drugi etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 855 – mówi Mariusz Piotrowski, Menadżer Projektów, Skanska. - Prace prowadzone będą na czterech fragmentach trasy pomiędzy ulicą Podskarpową w Stalowej Woli (DK77) i granicą województwa w Zdziechowicach. W ciągu 22 miesięcy przebudujemy łącznie 19 km drogi oraz wybudujemy 6 nowych mostów i 21 km kanalizacji deszczowej. Prace budowlane zakończą się w październiku 2014 roku – dodaje M. Piotrowski ze Skanska.

Drugi etap rozbudowy DW 855

W ramach inwestycji Skanska poszerzy i wzmocni konstrukcję drogi. Po rozbudowie jezdnia będzie miała szerokość od 6,5 do 6,75 m.

Zarówno poszerzenie jezdni, jak i budowa nowych chodników i odmulanie rowów, wymagać będzie wykonania 130 tys. m3robót ziemnych. Skanska zrealizuje ponad 250 tys. m kw. różnego rodzaju podbudów i ułoży niemal 80 tys. m kw. geosiatki zwiększającej wytrzymałość modernizowanej nawierzchni na koleinowanie.

Prace obejmą także wymianę zniszczonej nawierzchni. Skanska sfrezuje ponad 18 tys. m kw. starej nawierzchni oraz ułoży ponad 130 tys. m kw. nowej warstwy ścieralnej i ponad 70 tys. ton pozostałych warstw konstrukcyjnych z masy bitumicznej.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną istniejące i wybudowane nowe chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 55 tys. m kw. Skanska dobuduje trzy nowe zatoki autobusowe, wykona nowe oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz prawie 21 km kanalizacji deszczowej. Na odcinkach, gdzie nie będzie kanalizacji, odwodnienie zapewnią rowy przydrożne umocnienie elementami betonowymi.

Skanska przebuduje także sieci teletechniczne, sanitarne, wodociągowe, energetyczne, w tym 2,2 km kabli nadziemnych sieci telekomunikacyjnej oraz 2,3 km sieci energetycznej.

Sześć nowych mostów

Ze względu na niewystarczającą nośność, nienormatywną szerokość chodników oraz zbyt małe, dla przepływu wód rzeki, światło mostów - sześć obiektów mostowych zostanie wyburzonych. W ich miejsce powstaną nowe obiekty o najwyższej klasie nośności „A”, co oznacza, że z mostów będą mogły korzystać pojazdy o masie nawet 50 ton. Wszystkie obiekty wyposażone zostaną w chodniki dla pieszych.

Inwestycją objęte zostaną trzy mosty przez rzekę Złodziejka w m. Lipa oraz obiekt w Zdziechowicach przez rz. Karasiówka, w Zaklikowie przez rzekę Sanna, a także przeprawa przez rz. Łukawica w Rzeczycy Długiej.

Najdłuższy - 36-metrowy most wybudujemy w Zaklikowie. Długość pozostałych obiektów wyniesie od 19 do 29 m. Łączna długość nowych obiektów wyniesie 148 m.

Firma z doświadczeniem

Skanska od wielu lat modernizuje drogi wojewódzkie na terenie Podkarpacia. Nasza firma przebudowała DW 881 pomiędzy Łańcutem i Kańczugą, DW 875 pomiędzy Sokołowem i Leżajskiem, DW 871 pomiędzy Stalową Wolą i Tarnobrzegiem, DW 877 pomiędzy Leżajskiem i Łańcutem oraz DW 922 pomiędzy Krempną i Ożenną.

Na zlecenie PZDW w Rzeszowie wybudowaliśmy mosty w Nowej Wsi Czudeckiej i Wólce Niedźwiedzkiej, przebudowaliśmy mosty w Rajskiem i Kuryłówce oraz zmodernizowaliśmy wiadukt w Zaborowie.

Skanska w regionie

Nasza firma zrealizowała wiele inwestycji na terenie Stalowej Woli. Największym projektem była budowa obwodnicy tego miasta – tzw. trasy Podskarpowej. Wyremontowaliśmy ulice: Brandwicką, Staszica i fragment ul. Energetyków. Przebudowaliśmy ul. Kwiatkowskiego i Bojanowską, na skrzyżowaniu których wybudowaliśmy pierwsze na Podkarpaciu rondo turbinowe. Wykonaliśmy także ul. Grabskiego oraz zmodernizowaliśmy stalowowolską oczyszczalnię ścieków.

Obecnie prowadzimy przebudowę Oddziału Położniczego i Neonatologicznego oraz bloku porodowego w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym.