c

Bytom wzbogaci się o kolejne tereny inwestycyjne

Press release 17.04.2014 13:00 CET

Powstaną one w ramach budowy stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia. Nowe tereny dla inwestorów przygotuje Skanska na zlecenie Gminy Bytom – Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Bytom

Prace będą polegały na rekultywacji zdegradowanego obszaru, a następnie budowie dróg dojazdowych i uzbrojeniu działek w niezbędne media. Budowa strefy aktywności inwestycyjnej w Bytomiu będzie kosztowała 10,5 mln zł brutto (8,5 mln zł netto). Skanska zrealizuje ją do końca kwietnia przyszłego roku.

Bytom dla inwestorów

Strefa aktywności inwestycyjnej powstanie na ponad 30-hektarowym terenie poprzemysłowym po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Powstańców Śląskich w rejonie ulic Miejska Dąbrowa i Strzelców Bytomskich. Za tą lokalizacją przemawia także dostępność komunikacyjna tego rejonu i bliskość węzła autostrady A1.

Prace, jakie wykona tutaj Skanska, będą polegały na kompleksowym uzbrojeniu terenu, dzięki czemu w Bytomiu powstaną nowe obszary inwestycyjnych. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta. Rewitalizacja i zagospodarowanie istniejących, a obecnie nieużywanych terenów poprzemysłowych przywróci ich wartość gospodarczą, co ma zwiększyć atrakcyjność Bytomia w oczach potencjalnych inwestorów i pracodawców

Przygotowanie działek

Skanska wykona prace, które będą polegały na przygotowaniu dużych, już uzbrojonych działek, przeznaczonych pod inwestycje.

- Dokonamy kompleksowego uzbrojenia terenu poprzemysłowego byłej KWK Powstańców Śląskich w Bytomiu – mówi Marian Zastawny, Menadżer Projektu, Skanska. – Wybudujemy również układ komunikacyjny stref aktywności inwestycyjnej.

Powstanie droga zbiorcza i drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe i miejsca parkingowe. - Teren wyposażymy w sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągową, elektryczną, gazociąg oraz oświetlenie drogowe.

Pobierz