c

Estakada ułatwi dojazd do centrum Gliwic

Press release 03.08.2012 12:00 CET

Zakończyła się budowa estakady pomiędzy ul. Portową i Perseusza w Gliwicach. Droga została udostępniona do ruchu 3 sierpnia. Koszt zrealizowanej przez Skanska inwestycji wyniósł prawie 24 mln zł brutto. Estakada powstała w niespełna 20 miesięcy przy wykorzystaniu tzw. metody nasuwania podłużnego.

estakada w Gliwicach

Estakada połączy osiedle Kopernika z centrum Gliwic i będzie istotnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta. Zapewni ona mieszkańcom północnych dzielnic wygodny dojazd do centrum, a w przyszłości umożliwi łatwy dojazd do budowanej w Gliwicach Drogowej Trasy Średnicowej, której wykonawcą jest również Skanska.

Zakres prac

Oprócz budowy wiaduktu inwestycja objęła również wykonanie chodników
i ścieżki rowerowej wzdłuż trasy, drogi dojazdowej do terenów kolejowych i miejskich wraz z odwodnieniem i przejazdem kolejowym oraz przebudowę odcinka ul. Portowej wraz z odwodnieniem. Na wiadukcie zostało zamontowane oświetlenie, balustrady oraz osłony.

– Prace przebiegały zgodnie z harmonogramem, dzięki czemu kierowcy od dziś mogą korzystać z nowego połączenia z centrum miasta. Cieszymy się, że mogliśmy się przyczynić do usprawnienia ruchu w Gliwicach – mówi Marcin Bartosiewicz, Menadżer Projektu, Skanska.

Technologia nasuwania podłużnego

Wiadukt został wykonany metodą nasuwania podłużnego, ponieważ umożliwiła ona bezkolizyjne przekroczenie torów kolejowych. Metoda ta polega na budowie ustroju nośnego segmentami na specjalnie przygotowanym stanowisku. Każdy segment jest wykonywany w tzw. wytwórni, a następnie wysuwany za pomocą siłowników hydraulicznych. W ten sposób zwalniane jest miejsce dla betonowania następnego segmentu.

Główne zalety technologii nasuwania podłużnego to szybkość wznoszenia konstrukcji oraz uniknięcie zabudowywania przestrzeni podmostowej rusztowaniami. Jest to ważne szczególnie w przypadku szlaków komunikacyjnych prowadzących pod mostami - w tym przypadku torów PKP. 

- Typowy segment wykonywaliśmy przez siedem dni. W każdy poniedziałek wysuwaliśmy kolejne 22 metry ustroju nośnego. Dzięki temu, w ciągu ok. 14 tygodni, uwzględniając święta oraz mniejsze lub większe problemy, które pojawiały się w trakcie prac, byliśmy w stanie nasunąć 220 metrów estakady. Na szczęście pogoda nam sprzyjała – mówi Jacek Leszczyński, Kierownik Budowy, Skanska.

Skanska w Gliwicach i na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji inwestycji drogowych, ogólnobudowlanych oraz inżynieryjnych. Obecnie na terenie Gliwic budujemy Drogową Trasę Średnicową oraz przebudowujemy most na kanale Gliwickim przy Śluzie Łabędy.

W ubiegłym roku zakończyliśmy budowę pływalni „Neptun” w gliwickiej dzielnicy Sośnica. Skanska może też pochwalić się wieloma projektami na Śląsku, m.in. budową ponad 3-kilometrowego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicy Siewierza i Lublińca oraz Sosnowieckiego Parku Technologicznego.