c

Skanska przebuduje drogę i most przez Pilicę w Biejkowie

Press release 30.06.2011 10:15 CET

Skanska podpisała z Urzędem Gminy Promna umowę na przebudowę drogi i mostu przez Pilicę w miejscowości Biejków (woj. mazowieckie). Kontrakt o wartości prawie 3,8 mln zł brutto zrealizujemy do listopada br.

W ramach inwestycji przebudujemy drogę gminną oraz most przez Pilicę - mówi Sławomir Ramski, Menedżer Projektu, Skanska. – To największa inwestycja budowlana w gminie Promna w tym roku.

W ciągu remontowanej drogi rozbierzemy starą nawierzchnię, a następnie poszerzymy drogę i ułożymy nowe warstwy konstrukcji jezdni. W miejsce starego, drewnianego mostu w Biejkowie wykonamy nowy - dziewięcioprzęsłowy, stalowo-żelbetowy. Będzie on miał prawie 140 m długości i niemal 5 m szerokości. Do jego budowy zastosujemy konstrukcję zespoloną na bazie żelbetowej płyty pomostu z pięcioma belkami stalowanymi walcowanymi. Wykonamy także prawo i lewobrzeżne dojazdy do mostu.  

Most jest całkowicie wyeksploatowany, jego drewniane elementy są spróchniałe i zagrażają bezpieczeństwu poruszających się po nim osób - mówi Jarosław Achler, Kierownik Robót, Skanska. - Nowa, trwała konstrukcja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort jazdy.  

Inwestycja będzie realizowana w granicach Obszaru Natura 2000 oraz Obszaru Krajobrazu Chronionego Doliny rzeki Pilicy i Drzewiczki.

Przebudowa mostu pozwoli na ograniczenie przenikania zanieczyszczeń do wód podczas przejazdu pojazdów - dodaje Sławomir Ramski.