c

Przystosujemy stopień wodny Chróścice do III klasy drogi wodnej

Press release 03.10.2011 09:00 CET

Skanska podpisała umowę na modernizację stopnia wodnego Chróścice na rzece Odrze. Kontrakt, który zrealizujemy na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ma wartość prawie 70 mln zł brutto. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych”.

1

Głównym założeniem inwestycji jest przystosowanie stopnia Chrościce do III klasy drogi wodnej. Inwestycja zwiększy przepustowość tej odrzańskiej drogi regionalnej, a jednocześnie poprawi niezawodność urządzeń śluzowych.

W ramach kontraktu w miejsce starego jazu iglicowego zostanie wybudowany nowy jaz klapowy o świetle 3 x 32 m i wysokości piętrzenia na progu 2,4 m, wyposażony w stalową kładkę dla pieszych i nowoczesną  sterownię. Przeprowadzony zostanie również remont i modernizacja istniejącej śluzy o wymiarach 9,6 x 180 m.

W ramach kontraktu, bezpośrednio w korycie rzeki, zbudujemy nowoczesny, trzyprzęsłowy jaz – mówi Bogdan Wójcik, Menedżer Projektu, Skanska. – Będzie to trudne technologicznie i logistycznie zadanie, ponieważ na sposób i możliwość jego realizacji bezpośredni wpływ będzie miał stan wód. Wykonamy również modernizację śluzy żeglugowej obejmującą przebudowę głów i ściany lewej, remont ściany prawej i kanałów obiegowych, z jednoczesną wymianą wyposażenia technologicznego. Przebudujemy także tamę rozdzielczą na stanowisku górnym i dolnym. Inwestycja obejmuje też wykonanie wszystkich obiektów towarzyszących: dróg dojazdowych z placami manewrowymi, przystani na obu brzegach, nabrzeża przeładunkowego, obiektów energetycznych i teletechnicznych, a także zagospodarowanie zieleni. Prace zrealizujemy w ciągu 42 miesięcy.

Śluzy i stopnie wodne

Realizujemy prace z zakresu budowy śluz i kanałów żeglownych, jazów i stopni wodnych. Najwięcej naszych projektów związanych jest z Wisłą. Budowa śluz i kanałów żeglownych, jazów i stopni wodnych umożliwia podniesienie poziomu wody w rzekach i potokach i w konsekwencji żeglowanie po nich i wykorzystywanie do celów energetycznych. Najwięcej naszych projektów związanych jest z Wisłą. Do tej pory wybudowaliśmy na niej stopnie wodne Dwory, Smolice i Dąbie. Takie same budowle powstały w Przewozie i Łączanach. Zrealizowaliśmy również kanał Łączany – Skawina. Jednym z naszych najciekawszych projektów z tego zakresu budownictwa był remont zabytkowej XIX-wiecznej luzy w Kędzierzynie-Koźlu na Starej Odrze. Prace miały na celu zachowanie tego interesującego zabytku polskiej hydrotechniki o konstrukcji kamienno – drewniano – ceglano – betonowej. 

Na Opolszczyźnie

Przeprowadziliśmy modernizację obwałowań i linii brzegowej Odry w ramach projektu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Kędzierzyna-Koźla. Realizacja kozielskiego hydrowęzła Odry była jednym z najważniejszych elementów programu Odra 2006, którego celem było usunięcie szkód po powodzi z 1997 r. i zapobieżenie podobnym kataklizmom w przyszłości. Wykonaliśmy także zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki w Opolu. Zrealizowana przez nas inwestycja zapewniła kompleksową ochronę Opola przed powodzią.

W tym roku zakończyliśmy budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Natomiast obecnie na terenie województwa opolskiego prowadzimy kilka projektów z zakresu budownictwa hydroinzynieryjnego. Są to: remont kamiennej części zapory suchego zbiornika Jarnołtówek, zabudowa ubytków oraz remont ubezpieczeń skarpowych zapory ziemnej w Otmuchowie, budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, także kompleksowa poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego.