c

Kolejny odcinek Trasy Sucharskiego jest już przejezdny

Press release 03.12.2012 09:00 CET

Skanska zakończyła prace w ramach II zadania budowy Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Wykonane zostało 2,7 km drogi od węzła Budzysza do węzła Ku Ujściu. Od 30 listopada br. z nowej trasy mogą już korzystać kierowcy.

Trasa Sucharskiego

Prace związane z inwestycją trwały od czerwca 2011 r. i objęły budowę drogi o długości 2,7 km. Wartość inwestycji wyniosła ponad 183,1 mln zł brutto. Inwestorem była spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

O Trasie

Trasa Sucharskiego, o łącznej długości około 8,3 km, połączy Obwodnicę Południową Gdańska z Trasą Słowackiego. Realizacja inwestycji została podzielona na trzy zadania: odcinek od Południowej Obwodnicy do węzła Elbląska (zadanie I: 2,9 km), od węzła Wosia Budzysza do węzła Ku Ujściu (zadanie II: 2,7 km) oraz od węzła Ku Ujściu do Terminala Promowego Westerplatte (zadanie III: 2,7 km). Trasa Sucharskiego ma ułatwić dojazd do Portu Gdańskiego, usprawnić funkcjonowanie układu drogowego w Gdańsku oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu.

Zakres prac

Zakres prac zrealizowanych przez Skanska w ramach II zadania objął budowę dwóch nowych jezdni rozdzielonych pasem zieleni i liczących po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, ronda oraz czterech obiektów mostowych: trzech nad torami kolejowymi i jednego nad torami tramwajowymi. Prace objęły również budowę węzłów: Budzysza i Ku Ujściu.

W ramach inwestycji wykonane zostało całe uzbrojenie terenu, w tym m.in. ekrany akustyczne, mury oporowe oraz media. Zakres prac budowlanych objął także budowę odcinków dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, a także budowę dróg serwisowych, dojazdowych i zbiorczych. Skanska była odpowiedzialna również za budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej oraz wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp.

- W szczytowym momencie na budowie pracowało około 300 pracowników produkcyjnych, 30 osób z nadzoru, setki ciężarówek i dziesiątki innych jednostek sprzętowych niezbędnych do prowadzenia robót związanych ze wzmocnieniem gruntu i budową drogi. Dodatkowo, do montażu belek VFT korzystaliśmy z pięciu mobilizacji największych dźwigów kołowych w Polsce oraz specjalnych samochodów do transportu ponadgabarytowego - wyjaśnia mówi Piotr Sumiła, Menadżer Projektu, Skanska.

Imponujące liczby

- Obiekty mostowe stanowią lwią część tego zadania. Ich wielkość w ujęciu ilości zużytych materiałów jest również imponująca. Dla przykładu - ustroje nośne z dźwigarów zespolonych to ponad 3000 ton stali konstrukcyjnej, którą przygotowywały dla nas dwie wytwórnie konstrukcji stalowych. Ponadto zużyliśmy około 16 tys. m sześc. betonu oraz 3 tys. ton stali zbrojeniowej – wyjaśnia Piotr Sumiła.

Spektakularny montaż belek

- Najbardziej spektakularnym momentem w czasie trwania budowy był 42-godzinny montaż 8 belek VFT o długości 63 metrów i masie około 130 ton każda na  wiadukcie WD-6. Do tego montażu zaangażowane były trzy 650-tonowe dźwigi i  zestaw dwóch ciągników siodłowych z naczepami wyposażonymi w leżnie stabilizujące belkę. Z wielkim napięciem obserwowaliśmy synchroniczną pracę dźwigów i transport 130- tonowych belek na specjalnej leżni – mówi Piotr Sumiła.