c

Skanska zbuduje obwodnicę zachodnią Poznania

Press release 17.07.2009 00:00 CET

Konsorcjum Skanska – Intercor podpisało kontrakt na budowę ponad 14-kilometrowego odcinka zachodniej obwodnicy Poznania. Wartość prac wyniesie prawie 460 mln brutto. Skanska, jako lider konsorcjum, ma 80-proc. udział w projekcie (367 mln zł brutto).

Skanska, jedna z największych firm budowlanych w Polsce, podpisała wraz z partnerem konsorcjum - Intercor Zawiercie kontrakt na budowę zachodniej obwodnicy Poznania. Prace rozpoczną się na początku sierpnia br. Projekt zrealizujemy w ciągu 18 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Połączenie z A2 Zachodnią obwodnicę Poznania utworzą dwie przedłużone drogi ekspresowe: S11 - na północ od autostrady A2 i S5 – na południe od A2. Trasa, łącząca autostradę ze Swadzimiem, przejmie większość ruchu tranzytowego z zachodniej części Poznania.

- W ramach kontraktu wybudujemy dwujezdniową trasę o długości 14,2 km. Wykonamy także 4 węzły: Swadzim, Zakrzewo, Dąbrówka i Głuchowo oraz 17 obiektów inżynierskich, w tym 8 wiaduktów nad drogą S11 i S5 – mówi Grzegorz Prajwowski, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska w Poznaniu.— Ponadto, wzdłuż trasy wybudowane zostaną dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Swadzim i MOP Palędzie.

Wspólne realizacje Skanska współpracowała już z firmą Intercor na innych projektach. Firmy wspólnie wybudowały m.in. kładkę dla pieszych w Gądkach nad rozbudowywaną trasą S11. Nowoczesność i walory estetyczne obiektu docenił Związek Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, nagradzając obiekt tytułem „Dzieła Mostowego Roku 2008”.

Firma z doświadczeniem Skanska ma duże doświadczenie w budowie dróg i obwodnic miast. Obecnie realizujemy obwodnice: Pelpina, Siewierza, Lublińca, Serocka oraz Północną Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia i pierwszy odcinek wschodniej obwodnicy miasta. Od wielu lat jesteśmy obecni jako wykonawca dróg i obiektów budownictwa ogólnego w Poznaniu i Wielkopolsce. W czerwcu br., na miesiąc przed terminem, oddaliśmy do użytku IV etap rozbudowy trasy S11 na odcinku Poznań-Kórnik. Obecnie prowadzimy rozbudowę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu i budujemy centrum rekreacyjno-sportowe w Kórniku.