c

We wsi Turze przestaną bać się wody

Press release 14.04.2014 12:46 CET

W niewielkiej miejscowości Turze (pow. raciborski) w woj. śląskim wkrótce ruszy budowa wałów przeciwpowodziowych. Obwałowania Odry wybuduje Skanska na zlecenie Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Inwestycja jest niezwykle ważna dla mieszkańców Turza, którzy w 2010 r. ucierpieli wskutek powodzi.

Turze

Wały przeciwpowodziowe, które ochronią Turze przed wodami Odry i potoku Rudka, będą kosztowały 11,8 mln zł brutto (9,6 mln zł netto). Skanska wybuduje je do kwietnia przyszłego roku.

Ponad 4 km obwałowań

Nowe wały przeciwpowodziowe Skanska wybuduje na odcinku długości 4,2 km. Szerokość korony wałów wyniesie 3 m. – Obwałowania będą się rozciągały na prawym brzegu Odry od miejscowości Turze do granicy z województwem opolskim – mówi Wojciech Bury, Menadżer Projektu, Skanska.

Wały będą miały konstrukcję ziemną. - Do ich budowy zużyjemy ponad 0,2 mln m³ ziemi –dodaje Wojciech Bury. Na wałach powstanie 8 przejazdów oraz przepust. Skanska wybuduje też ponad 4 km dróg serwisowych i odbuduje rowy melioracyjne.
Ważnym elementem inwestycji będzie budowa pompowni wałowej wraz ze śluzą na potoku Rudka i zbiornikiem wyrównawczym. - Zadaniem śluzy będzie pompowanie wody z potoku Rudka do Odry – tłumaczy Wojciech Bury.

Powódź w 2010 roku

W maju 2010 roku powódź, która dotknęła Polskę, nie ominęła też Turza. Ten dramatyczny czas dla mieszkańców miejscowości rozpoczął się 17 maja, kiedy woda wdarła się do wsi, a następnie została na wiele tygodni. Turze bardzo długo walczyło wówczas z powodzią, a wielu mieszkańców straciło dorobek życia.
Obecna inwestycja, polegająca na budowie wałów przeciwpowodziowych, przyczyni się do poprawy stanu zabezpieczenia miejscowości przed wodą.

Pobierz