c

Raków będzie miał obwodnicę

Press release 07.09.2012 14:30 CET

Do końca października 2013 roku Skanska wybuduje obwodnicę Rakowa (woj. świętokrzyskie) o długości ponad 2,5 km. Inwestycja ma wartość niemal 15 mln zł brutto.

podpisanie umowy

Budowa obwodnicy pozwoli na wyprowadzenie z Rakowa ciężkiego ruchu samochodowego i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Prace obejmą budowę jezdni obwodnicy o szerokości 7 m oraz obiektów inżynierskich: przepustów i zbiorników infiltrująco-odparowujących, a także przebudowę sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, sanitarnych i elektroenergetycznych.

Skanska wykona również dwa ronda na skrzyżowaniach z drogą wojewódzką nr 764 (przed i za Rakowem) i rondo na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 756, a także parking dla samochodów ciężarowych i osobowych przystosowany do zamontowania wagi ważącej pojazdy ciężarowe. W ramach inwestycji powstanie też skrzyżowanie z drogą powiatową (ul. Antoniowska) oraz drogi gospodarcze do działek sąsiadujących z obwodnicą.

Roboty planujemy rozpocząć we wrześniu – mówi Ryszard Szczuka, Kierownik Budowy, Skanska. - W pierwszym etapie prac zajmiemy się wycinką lasu, robotami ziemnymi i inżynierskimi oraz wykonaniem podbudowy nawierzchni oraz robotami związanymi z przebudową uzbrojenia terenu. Budowa i przebudowa skrzyżowań będą wykonywane w przyszłym roku, aby nie utrudniać komunikacji w okresie zimowym.

Skanska będzie wykonywać prace przy ruchu otwartym dla użytkowników dróg. - Podczas realizacji zadań zapewnimy najwyższe środki bezpieczeństwa. Zastosujemy bariery drogowe, wygrodzenia oraz stały nadzór budowlany – mówi Jacek Migała, Menadżer Projektu, Skanska.

Inwestorem projektu jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Realizacje drogowe

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie dróg. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Byliśmy wykonawcą północnego odcinka autostrady A1, obwodnicy Siewierza, Lublińca i Serocka. Na Śląsku aktualnie realizujemy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach, a w Rzeszowie budujemy okrągłą kładkę dla pieszych.

Obecność Skanska w regionie

Skanska jest obecna na rynku świętokrzyskim od lat. Budujemy obiekty kubaturowe, drogi, mosty, oczyszczalnie, modernizujemy i przebudowujemy kanalizacje.

Aktualnie jesteśmy wykonawcą rozbudowy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach i  budujemy bazę dla Rejowego Przedsiębiorstwa Zieleni. W Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Skarżysku-Kamiennej modernizujemy oczyszczalnie ścieków, w Skarżysku - Kamiennej dodatkowo realizujemy dwa kontrakty z zakresu budowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej.

W ramach budownictwa drogowego przebudowaliśmy ulice w Kielcach i Skarżysku–Kamiennej. Aktualnie realizujemy kontrakty w Podzamczu Piekoszowskim i Kaniowie, a w kilku miejscowościach przy drogach krajowych wykonujemy chodniki oraz odcinki dróg dla kilku Nadleśnictw.