c

Budowa tunelu w podwarszawskich Ząbkach dobiegła końca

Press release 25.06.2014 13:15 CET

Wczoraj w południe przez tunel w Zabkach przejechały pierwsze auta. Ponad 200-metrowe przejście drogowo-piesze pod torami kolejowymi wykonała Skanska trzy miesiące przed planowanym terminem. Wartość projektu wyniosła prawie 29 mln zł netto. Inwestorem było Miasto Ząbki.

Tunel w Ząbkach

Tunel połączył Ząbki
Nowo budowany tunel połączył dwie części Ząbek: północną i południową. Kierowcy, piesi i rowerzyści zyskali bezpieczny, bezkolizyjny przejazd pod torami, który z pewnością usprawni komunikację i znacznie skróci czas przejazdu z jednej części miasta do drugiej. Dodatkowo, w tunelu Skanska zamontowała windy, które ułatwią osobom niepełnosprawnym dostęp do peronów.

W ramach inwestycji Skanska wykonała również ciągi piesze wraz z wydzieloną częścią na ścieżkę rowerową, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, oświetlenie uliczne oraz oświetlenie tunelu. Prace objęły także przebudowę całego systemu odwodnienia, sieci gazowych, wodociągowych, sanitarnych, sieci niskiego i średniego napięcia, a także sieci trakcyjnych i teletechnicznych wraz z wymianą urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk).

Każda budowa jest wyzwaniem
Największym wyzwaniem podczas budowy tunelu było prowadzenie prac m.in. na terenie kolejowym, pod ciągłym ruchem pociągów – komentuje Bartosz Baran, Kierownik Robót, Skanska. Musieliśmy koordynować prace wielu podwykonawców na małej przestrzeni w sąsiedztwie czynnej linii kolejowej oraz czynnych ciągów komunikacyjnych dla mieszkańców Ząbek – kontynuuje. Wyzwaniem było również zgranie w odpowiednim czasie przebudów infrastruktury podziemnej (tj. gazociągu, wodociągu, światłowodów, sieci elektrycznych itd.) kolidującej z budowanym tunelem oraz wykonanie ścian szczelinowych, które stanowiły główny element konstrukcji tunelu.

Podczas budowy tunelu napotkaliśmy też na trudności związane z warunkami hydrogeologicznymi i wszechobecną wodą, znajdującą się blisko powierzchni terenu. Aby obniżyć zwierciadło wody, wykonaliśmy sześć studni depresyjnych, które pompowały wodę dwadzieścia cztery godziny na dobę przez kilka miesięcy.

Trzy miesiące przed planowanym terminem
Na pytanie, jak udało się oddać do użytku tunel, aż trzy miesiące przed planowanym terminem, Bartosz Baran odpowiada, że wszystko dzięki bardzo dobrej organizacji prac, przestrzeganiu ustalonego harmonogramu robót oraz zaangażowaniu zespołu nadzorującego i pracowników produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest też fakt, że w tym roku mieliśmy wyjątkowo łagodną zimę. Wykorzystaliśmy to i prace toczyły się praktycznie bez przerwy zimowej – dodaje Bartosz Baran.

Skanska w regionie
To już kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na terenie Ząbek. W ubiegłych latach zbudowaliśmy ulicę Wolności, oddaliśmy do użytku ulicę Ks. Zycha, zbudowaliśmy kanalizację sanitarną w sąsiadujących z Ząbkami Markach. To także kolejna inwestycja drogowa zrealizowana przez Skanska na terenie województwa mazowieckiego, gdzie zakończyliśmy budowę obwodnicy Serocka, II etap Trasy Mostu Marii Curie-Skłodowskiej, remont drogi wojewódzkiej nr 637. Na terenie Mazowsza budujemy także obiekty kubaturowe m.in.: zakończony już biurowiec Green Corner i będący w realizacji kolejny biurowiec Atrium, a także niedawno rozpoczęty gmach Nowej Kreślarni dla Politechniki Warszawskiej.