c

Skanska wyróżniona w 41. Ogólnopolskim Konkursie Poprawy Warunków Pracy

Press release 11.12.2013 22:40 CET

10 grudnia br. w Sali Kolumnowej Sejmu w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom 41. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Skanska została wyróżniona dyplomem i statuetką za wieloletnią aktywność we wspieraniu idei konkursu.

Statuetka i dyplom dla Skanska

Nagrody laureatom wręczali przedstawiciele władz Sejmu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej przy udziale Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP i CIOP-PIB. 

Skanska została wyróżniona dyplomem i statuetką za „Szczególną aktywność we wspieraniu idei Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy”. Nasza firma doceniona została także za wkład w poprawę bezpieczeństwa w budownictwie. Podczas składania podziękowań sponsorom Danuta Koradecka, Dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy zwróciła uwagę na aktywną działalność Skanska w Porozumieniu dla bezpieczeństwa w budownictwie oraz inicjatywy podejmowane wewnątrz firmy, mające na celu zmniejszenie liczby wypadków na placach budów. 

W 2013 r na 41. Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy napłynęło 76 zgłoszeń. W kategorii rozwiązania techniczne i organizacyjne było 70 zgłoszeń, a w kategorii prace naukowo - badawcze 6 zgłoszeń.
Konkurs jest organizowany przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki, Naczelną Organizację Techniczną, we współpracy z Ministerstwami Zdrowia, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, ZUS, NSZZ „Solidarność” i OPZZ. Rolę sekretariatu Sądu Konkursowego pełnił Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. 

Celem konkursu jest aktywizacja pracodawców i pracowników oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów, a także rozwiązań organizacyjnych pozwalających poprawić bezpieczeństwo pracy, chroniących człowieka w jego środowisku pracy. W czasie 41 lat organizowania konkursu, zostało złożone przeszło 5 tys. rozwiązań, które zastosowane w praktyce przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób.