c

Trasa W-Z w Gdańsku – pięć miesięcy przed terminem!

Press release 30.12.2011 15:00 CET

Na pięć miesięcy przed terminem Skanska udostępniła dla ruchu ostatni odcinek Trasy W-Z w Gdańsku. Wartość inwestycji opiewa na kwotę prawie 90 mln zł brutto. Inwestorem projektu jest spółka Gdańskie Inwestycje Komunalne.

Trasa W-Z

Zakres prac, prowadzonych od czerwca 2010 roku, objął budowę trasy W-Z od ul. Kartuskiej do ul. Otomińskiej (z wyłączeniem węzła Karczemki), budowę nowej ul. „Kartuskiej Północnej” oraz przebudowę istniejącej ul. Kartuskiej. Zbudowaliśmy także dwa wiadukty: nad ul. Nową Myśliwską oraz nad Trasą W-Z w rejonie ul. Szczęśliwej, trzy skrzyżowania w formie ronda, przejścia dla zwierząt pod trasą W-Z i pod ul. Kartuską, ekrany akustyczne oraz ścieżki rowerowe. W ramach inwestycji przebudowaliśmy również infrastrukturę uzbrojenia podziemnego (wodno-kanalizacyjną, gazową, energetyczną, teletechniczną).

Budowa Trasy W-Z jest realizowana sukcesywnie od 1980 r. Kontrakt został podzielony na pięć odcinków o łącznej długości 10 km. Pierwszy odcinek: od ul. 3 Maja do Sikorskiego otwarto w 1988 r., drugi (do ul. Łostowickiej) - w 1998 r., trzeci (do ul. Jabłoniowej) - w 2001 r., a czwarty - do miejsca, w którym Trasa W-Z łączy się obecnie z ul. Kartuską - w 2007 r.

Celem budowy Trasy W-Z jest stworzenie szybkiego i bezpiecznego połączenia drogi krajowej S7 (wlotu tzw. "warszawskiego") i śródmieścia Gdańska (DK 1) z Obwodnicą Trójmiasta (S6) oraz Portem Lotniczym. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pobierz