c

Rusza kolejny etap budowy kanalizacji na os. Popławy w Pułtusku

Press release 30.07.2012 11:00 CET

Na terenie osiedla Popławy w Pułtusku rozpoczyna się kolejny etap prac w ramach budowy kanalizacji. Wartość robót, jakie zostaną zrealizowane do końca września 2013 roku, wynosi ponad 8 mln zł brutto. Ich wykonawcą będzie firma Skanska.

podpisanie umowy w Pultusku

W ramach umowy Skanska zrealizuje cztery kolejne etapy (II, III, IV i V) rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Popławy w Pułtusku. W zakres robót wchodzi budowa ponad 17 km kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnej oraz 2,7 km kanalizacji sanitarnej - tłocznej.

W czerwcu Skanska zakończyła rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ramach części I oraz części etapów II i III. W ramach inwestycji powstało ponad 5,6 km kanalizacji tłoczno – grawitacyjnej, nowa pompownia ścieków i 273 przyłącza. Wymienione zostało także wyposażenie w istniejącej pompowni.

Inwestycja wpłynie pozytywnie na poprawę gospodarki wodno – ściekowej na terenie osiedla - mówi Jeremiasz Kycik, Kierownik Budowy, Skanska. - Dzięki rozbudowie kanalizacji na osiedlu Popławy poprawią się warunki życia mieszkańców, którzy korzystają z wody z własnych ujęć. Realizacja wpłynie także korzystnie na środowisko naturalne. Dzięki likwidacji zbiorników bezodpływowych wody gruntowe i gleby będą czystsze, co wpłynie z kolei na jakość wód Narwi i Wisły.

Kolejny kontrakt na Mazowszu

To kolejny projekt Skanska z zakresu budownictwa hydroinżynieryjnego na terenie województwa mazowieckiego. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę systemu wodno-kanalizacyjnego w Otwocku, a obecnie realizujemy m.in.: rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, Pułtusku, Brwinowie, Brańszczyku oraz Józefowie.