c

Zachodnia obwodnica przejezdna od A2 do Swadzimia

Press release 05.06.2012 08:00 CET

W nocy z niedzieli na poniedziałek został puszczony ruch na odcinku zachodniej obwodnicy Poznania pomiędzy autostradą A2 a węzłem Dąbrówka. Tym samym Skanska i Intercor oddają cały realizowany projekt, którego wartość wyniosła 514 mln zł brutto. Z trasy od Dąbrówki do Swadzimia kierowcy mogą korzystać już od pół roku.

1

Realizowany przez Skanska w konsorcjum z firmą Intercor kontrakt na budowę zachodniej obwodnicy Poznania objął 14,3 -kilometrowy odcinek trasy od Swadzimia do Głuchowa. Inwestorem projektu jest poznański Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

O trasie

Zachodnią obwodnicę Poznania tworzą dwie drogi ekspresowe: S11 – na północ
i S5 na południe od autostrady A2. W ramach prac powstały 4 węzły drogowe: Swadzim, Zakrzewo, Dąbrówka i Głuchowo, 21 km dróg dojazdowych, 9,1 km dróg poprzecznych oraz 17 obiektów mostowych. Wzdłuż ponad 14-kilometrowej trasy powstały też dwa miejsca obsługi podróżnych (MOP).

W listopadzie 2011 roku Skanska oddała do użytku 8-kilometrowy odcinek pomiędzy Swadzimiem a Dąbrówką. Do maja 2012 roku trwały prace przy budowie pozostałych ponad 7 km trasy, na której powstało 7 obiektów mostowych. Wcześniejsze wykonanie tego odcinka nie było możliwe z powodu kolizji energetycznych.

Nowo powstała droga to dwujezdniowa arteria. Każda jezdnia ma szerokość 10 m: dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości, pas awaryjny o szerokości 2,5 m i opaskę bezpieczeństwa o szer.0,5 m. Do budowy dróg i obiektów mostowych użyliśmy: 2 mln m sześc. piasku, 320 tys. ton kruszyw, ponad 300 tys. ton masy asfaltowej, ponad 15  tys. ton stali  oraz 35 tys. m sześc. betonu konstrukcyjnego. Zamontowaliśmy również elementy bezpieczeństwa ruchu: 62 km barier ochronnych oraz 4 km ekranów akustycznych.

- Realizacja zadania trwała niecałe 3 lata. W tym czasie na budowie pracowała średnio 400 osób, w szczycie robót prace wykonywało ponad 800 pracowników – mówi Jakub Budziałowski, Dyrektor Kontraktu ze Skanska. - Terminowa realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki kompetencjom i wiedzy naszych inżynierów oraz stabilnemu potencjałowi pracowniczemu firmy i nowoczesnemu zapleczu sprzętowemu.  

Kwestie środowiskowe

- Na budowie musieliśmy sprostać nie tylko wyzwaniom inżynierskim, ale także odpowiednio reagować na sytuacje środowiskowe – mówi Paweł Mróz, Kierownik Budowy, Skanska.- Pod koniec 2009 roku na terenie budowy zamieszkały bobry. Zwierzęta zbudowały niewielką tamę na rowie melioracyjnym i spowodowały zalanie terenu, na którym prowadzone były prace ziemne. Uniemożliwiło to wykonanie wielu robót hydroinżynieryjnych.

Skanska wystąpiła w związku z tym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji pozwalającej na wysiedlenie bobrów w inne miejsce oraz rozebranie zbudowanej przez chronione zwierzęta tamy. Po uzyskaniu stosownej decyzji wykonawca sprowadził na budowę jedyny w Polsce specjalistyczny zespół zajmujący się odławianiem bobrów. Dopiero po właściwym przesiedleniu zwierząt Skanska mogła wrócić do realizacji inwestycji.

Znaczenie drogi

Wybudowana trasa ma kluczowe znaczenie dla tranzytu zachodniego. Uwalnia Poznań oraz zachodnie gminy od ruchu ciężkich samochodów, a mieszkańcom podpoznańskich osiedli pozwala szybko dotrzeć do pracy w Poznaniu.

Skanska na EURO 2012

Budowa zachodniej obwodnicy Poznania to jedna z inwestycji, która ułatwi dotarcie do Poznania osobom przyjeżdżającym na mecze z zachodu, ale także kibicom, którzy będą podróżować pomiędzy Warszawą, Poznaniem i Wrocławiem. Skanska wybudowała także drogę wojewódzką nr 307, którą łączy się z węzłem Zakrzewo i jest bramą wjazdową do zachodniej części Poznania. Równolegle z końcem prac na zachodniej obwodnicy miasta, Skanska zakończyła prace przy rozbudowie płaszczyzn na lotnisku Ławica.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada duże doświadczenie w realizacji kontraktów drogowo-mostowych. Wybudowaliśmy autostradę A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem, zrealizowaliśmy obwodnice wielu miast, m.in. Śremu, Kórnika, Grodziska Wlkp., Wąbrzeźna, Szubina, Kowala, Biecza i Serocka. Od lat budujemy drogi ekspresowe w całej Polsce, np. trasę S11 pomiędzy Poznaniem a Kórnikiem.

Aktualnie budujemy trasę S8 na odcinku od Oleśnicy do Sycowa, obwodnicę Murowanej Gośliny, remontujemy drogę wojewódzką nr 263 w Kole, przebudowujemy drogę krajową nr 12 w Lesznie, rozbudowujemy drogę wojewódzką we Wronkach oraz drogę w Borku Wlkp.