c

Skanska montuje estakadę w Kołobrzegu

Press release 24.04.2014 11:47 CET

W kołobrzeski krajobraz powoli zaczyna wpisywać się nowopowstająca estakada prowadząca prosto do portu Kołobrzeg. Aktualnie na projekcie „Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu” trwa montaż konstrukcji głównego mostu.

Download file

Prace na budowie nabrały tempa. Po wykonaniu szeregu robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury, przyszedł czas na bardziej spektakularną część realizacji – montaż przyszłego mostu łukowego. Dzięki projektowi o wartości około 33 mln zł netto, którego wykonawcą jest firma Skanska, do końca br. Kołobrzeg wzbogaci się o 104 - metrowy most drogowy oraz dwie estakady o łącznej długości 203 metrów. Dla użytkowników dróg oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do portu. Dodatkowo, dzięki nowej infrastrukturze możliwy będzie transport na teren portu również ładunków o dużych gabarytach.

Aktualności z budowy
Dotychczas wykonane zostały wszystkie roboty palowe, podpory mostu głównego oraz estakad. - Zakończyliśmy także prace związane w budową dwóch murów oporowych oraz prace związane z montażem rusztowania, deskowaniem i zbrojeniem przyszłej estakady - mówi Piotr Wieczorek, Kierownik Robót Mostowych, Skanska.

W chwili obecnej na budowie trwa montaż stalowego rusztu mostu głównego. Ponadto realizowane są prace przygotowawcze do sprężenia jednej z estakad przy jednoczesnym wykonywaniu robót zbrojarskich. -W najbliższym czasie planujemy zakończenie przebudowy ul. Solnej, a w kolejnych miesiącach będziemy prowadzić roboty zasadnicze oraz prace wykończeniowe w zakresie drogowym i mostowym – mówi Piotr Wieczorek. Teraz przed wykonawcą stoi zadanie związane ze scaleniem stalowego rusztu oraz montażem łuków mostu głównego. Ponadto kolejny etap prac przewiduje betonowanie drugiej estakady, od strony ulicy Portowej oraz wykonanie żelbetonowych schodów.

O projekcie
Realizacja polega przede wszystkim na budowie nowego odcinka ulicy o długości blisko 800 metrów - od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej. Zakłada budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 104,5 m oraz budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 metrów. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, budowa murów oporowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budowa ekranu akustycznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

Pobierz