c

Skanska zaprojektuje i zbuduje ul. Wschodnią-bis w Elblągu

Press release 30.08.2012 15:00 CET

Skanska podpisała kontrakt na realizację kilometrowego odcinka drogi powiatowej – ulicy Wschodniej-bis w Elblągu. Prace, których wartość wyniesie ponad 5,7 mln zł netto, potrwają do września 2014 roku.

Budowa drogi powiatowej ul. Wschodniej-bis, polegać będzie na wykonaniu jednojezdniowej, dwupasmowej drogi asfaltowej o szerokości 7 merów i długości 920 metrów. Nowa droga będzie biegła równolegle do istniejącej ul. Wschodniej (od ul. Łęczyckiej do przedłużenia ul. Chrobrego w rejonie Leśniczówki Dębica) i stanowić będzie pierwszy etap realizacji planowanej wschodniej obwodnicy Elbląga.

Inwestycja przewiduje budowę ronda oraz dwóch skrzyżowań czterowylotowych, zjazdu publicznego łączącego stary przebieg ul. Wschodniej z nowym, budowę chodników oraz jednostronnej, dwukierunkowej ścieżki rowerowej. W ramach inwestycji powstaną także przystanki i zatoki autobusowe, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Skanska zajmie się też zielenią drogową i nasadzeniami. 

Trasa ścieżki rowerowej będzie przebiegała przez unikalną aleję grabową i stanowić będzie atrakcję turystyczną miasta.

- W ciągu miesiąca nastąpi przekazanie placu budowy, a prace rozpoczniemy wiosną przyszłego roku – mówi Sławomir Szewczyk, Menadżer Projektu ze Skanska. – Kontrakt realizowany jest w systemie "Zaprojektuj i zbuduj". Jest to nie tylko pierwszy elbląski projekt Skanska w takiej formule, ale także pierwsza tego typu inwestycja Gminy Elbląg.

Inwestorem jest Gmina Miasto Elbląg. Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Skanska w Elblągu

Nasze najważniejsze realizacje w Elblągu to: przebudowa węzła „Wschód”, „Modrzewina – rozbudowa systemu infrastruktury dla nowych terenów inwestycyjnych”, budowa Trasy Europejskiej oraz przybudowa wielu ulic, mi.in: Grunwaldzkiej, Żeromskiego, Nowowiejskiej, Grota Roweckiego i Chrobrego.