c

Nowy most na krajówce w Biertowicach

Press release 17.06.2014 09:52 CET

W miejscowości Biertowice (pow. myślenicki) na drodze krajowej nr 52 powstanie nowy most. W miejscu dotychczasowego, wysłużonego już obiektu, wybuduje go na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Skanska. Nowa przeprawa przez rzekę Skawinka będzie gotowa we wrześniu przyszłego roku.

Wizualizacja: Pracownia Projektowa F-11 / ul. Olszańska 7a / 31-513 Kraków / tel. +48 012 411 31 02 / /EOContact.ashx?encstr=Yml1cm9AZi0xMS5wbA%3d%3d&encanchor=true / www.f-11.pl

Wizualizacja: Pracownia Projektowa F-11 / ul. Olszańska 7a / 31-513 Kraków / tel. +48 012 411 31 02 / Contact / www.f-11.pl

 

Nowy most na Skawince w Biertowicach powstanie w miejscu dotychczasowej przeprawy, która zostanie rozebrana. Koszt budowy nowego mostu wyniesie 3,4 mln zł brutto.

Łukowa konstrukcja

Inwestycja, którą Skanska wykona dla GDDKiA obejmuje nie tylko budowę mostu, ale też przebudowę drogi krajowej. - Wykonamy ją na długości 200 m w ciągu DK 52. Przebudujemy również pobocza  – mówi Robert Jaskot, Menadżer Projektu, Skanska.

Most, który powstanie w Biertowicach, będzie miał ciekawą konstrukcję łukową, do której będzie podwieszony ustrój nośny za pomocą wieszaków wysokiej wytrzymałości.  Na moście Skanska zamontuje bariery betonowe i odwodnienie.

- Na budowie mostu zyskają także piesi. Ich bezpieczeństwo w tym rejonie poprawią chodniki, które wybudujemy po obu stronach mostu – mówi Łukasz Gawron, Kierownik budowy, Skanska.
 
Prace zlecone przez GDDKiA firmie Skanska zakładają ponadto remont umocnienie dna Skawinki za pomocą narzutu kamiennego oraz umocnienie stożków skarpowych w rejonie przyczółków mostu.

Po moście objazdowym

Z uwagi na to, że nowy most w Biertowicach zostanie wybudowany w miejscu obecnie istniejącego obiektu, najpierw konieczna będzie budowa mostu objazdowego. Następnie stary most zostanie rozebrany i rozpocznie się budowa nowego obiektu.

– Dzięki temu ruch na DK 52 będzie zachowany, a kierowcy nie odczują tak bardzo utrudnień związanych z budową – mówi Łukasz Gawron. – Po moście objazdowym będą mogły się poruszać zarówno samochody osobowe, jak i ciężarowe.

Most objazdowy będzie też wyposażony w przejście dla pieszych.