c

Zbudujemy nową siedzibę poznańskiego sądu

Press release 23.09.2010 00:00 CET

Skanska podpisała umowę na wykonanie budynku sądów: okręgowego i rejonowego w Poznaniu. Inwestycja będzie kosztowała niemal 106 mln zł brutto.

W ramach kontraktu Skanska zbuduje nowoczesny obiekt, w którym siedzibę będzie mieć część agend Sądu Okręgowego oraz Sądu Rejonowego. Budynek powstanie przy ul. Kościuszki. Planowany czas realizacji to 67 miesięcy.

Imponujący gmach Czterokondygnacyjny budynek będzie mieścił biura, pokoje sędziów, asesorów i aplikantów, sale rozpraw i konferencyjne, pomieszczenia związane z obsługą petentów aulę dla 500 osób. Obiekt zostanie podzielony na trzy funkcjonalne części: skrzydło zachodnie przeznaczone dla agend Sądu Rejonowego, skrzydło wschodnie dla agend Sądu Okręgowego oraz łącznik – część wspólną z reprezentacyjnym wejściem głównym i holem. W trzykondygnacyjnym podziemnym parkingu powstaną garaże na ponad 370 miejsc postojowych oraz nowoczesne archiwum.

Gmach sądu będzie miał ponad 37, 5 tys. m kw. powierzchni całkowitej i kubaturę 143 tys. m sześc. O wielkości inwestycji świadczy również ilość materiałów budowlanych i instalacji. Zużyjemy 18,5 tys. m sześc. betonu i ponad 2,3 tys. ton stali zbrojeniowej. Łączna długość instalacji elektrycznych, telefonicznych i przeciwpożarowych sięgnie prawie 700 km. Gmach zostanie w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Autorem projektu jest poznańska Pracownia Projektowa Wojciech Kolesiński.

Wyzwania realizacji Budowa będzie prowadzona w centrum miasta, na placu o bardzo ograniczonej powierzchni. Teren zabudowy praktycznie pokrywa się z granicami działki przeznaczonej na inwestycję. To dla nas duże wyzwanie logistyczne wymagające niezwykle precyzyjnego planowania wszystkich prac i dostaw - mówi Grażyna Kubaś, Kierownik Budowy.

Ze względu na to, że budynek będzie miał 3 kondygnacje podziemne, zastosujemy niestandardową metodę głębokiego fundamentowania. Wykonamy ściany szczelinowe o długości od 11 do 22 metrów. Ponadto, część wykopów zrealizujemy metodą podstropową na głębokość 10 metrów. W ramach robót ziemnych wywieziemy ponad 50 tys. m sześc. ziemi. Czeka nas wiele wyzwań wynikających z rozmiaru inwestycji. Mamy jednak nadzieję, że dzięki odpowiedniemu planowaniu, koordynacji prac i pełnemu zaangażowaniu osób realizujących budowę, budowa gmachu sądu zostanie zakończona sukcesem – mówi Zbyszko Kapłon, Menedżer Projektu.