c

Kolejne ulice w Mysłowicach do remontu

Press release 03.07.2012 10:00 CET

Dwie mysłowickie ulice: Mikołowska i Obrzeżna Zachodnia zostaną przebudowane. Miasto podpisało ze Skanska umowę o wartości ponad 6,5 mln zł brutto. Termin realizacji prac wynosi trzy miesiące.

ul. Katowicka w Mysłowicach

Ulice Mikołowska i Obrzeżna Zachodnia położone są blisko centrum Mysłowic i łączą miasto z Katowicami i Sosnowcem. Początek przebudowywanego odcinka rozpoczyna się na granicy Katowic z Mysłowicami, a jego długość wynosi ponad 2 km. Ulice są w złym stanie technicznym, z licznymi uszkodzeniami w postaci spękań, wybojów i kolein. Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa kierowców i pieszych.

W ramach umowy Skanska wymieni i wzmocni nawierzchnię, odbuduje skarpy i wykona remont nawierzchni na wiadukcie nad ul. Batorego w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej. Wykonane zostanie również oznakowanie tymczasowe i docelowe, a wszystko to w trzy miesiące.

Kolejny kontrakt Skanska w Mysłowicach

To kolejny kontrakt drogowy, jaki Skanska zrealizuje w Mysłowicach. Na ulicy Katowickiej trwają prace wykończeniowe. Położona już została ostatnia warstwa nawierzchni i - choć koniec prac planowany jest zgodnie z umową na sierpień - do wykonania pozostały tylko prace przy zieleni oraz przygotowawcze do odbiorów końcowych.

Przypomnijmy, że zakres prac na ul. Katowickiej w ciągu DK 79 obejmował wymianę nawierzchni wraz z budową ronda i kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodociągu i oświetlenia ulicznego. Długość przebudowywanego odcinka to ponad 700 m. Termin realizacji kontraktu podpisanego w ubiegłym roku to 14 miesięcy, a jego wartość wynosi ponad 5 mln zł brutto.

Skanska na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Na Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej z sześcioma obiektami mostowymi i przejściem podziemnym dla pieszych, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca.