c

Przebudujemy kanalizację sanitarną w Skarżysku-Kościelnym

Press release 06.02.2012 14:00 CET

Skanska podpisała umowę na modernizację systemu kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kościelnym. W ramach kontraktu powstanie kanalizacja sanitarna o łącznej długości niemal 40 km.

Podpisanie umowy

Prace wykonamy na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej. Wartość inwestycji wynosi 16,2 mln brutto, a termin realizacji 30 miesięcy. Kontrakt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej.

Prace modernizacyjne kanalizacji w gminie Skarżysko-Kościelne są częścią projektu obejmującego całkowitą przebudowę istniejącego systemu kanalizacyjnego na terenie miasta i gminy Skarżysko–Kamienna, a także przyległej gminy Skarżysko-Kościelne.

Kontrakt został podzielony na trzy etapy. Skanska wykona roboty budowlane związane z budową rurociągów do odprowadzania ścieków w miejscowościach: Skarżysko-Kościelne I, Świerczek, Grzybowa Góra, Skarżysko-Kościelne II oraz na osiedlach: Łyżwy, Usłów i Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej. W czasie trwania kontraktu zbudujemy kanalizację sanitarną o łącznej długości przeszło 39 km, w tym 31 km kanalizacji grawitacyjnej oraz 8 km kanalizacji tłocznej oraz wykonamy 14 przepompowni ścieków.

Zrealizujemy na tym terenie kolejną inwestycję związaną z modernizacją istniejącej kanalizacji sanitarnej – mówi Robert Wulw, Menadżer Projektu, Skanska. – Do tej pory wykonaliśmy m.in. kanalizację sanitarną w gminie Mirzec, a aktualnie prowadzimy prace modernizacyjne na dwóch osiedlach Skarżyska Kamiennej: Pogorzałe i Książęce.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz w budowie sieci wodociągowych. Dotychczas wybudowaliśmy sieci kanalizacyjne w Sandomierzu, Mielcu, Tarnobrzegu, Jaśle, Izabelinie, Otwocku i Żywcu. Wykonaliśmy także prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej w Tarnobrzegu.

Skanska w regionie

Skanska od wielu lat realizuje projekty na terenie województwa świętokrzyskiego. Zrealizowaliśmy m.in.: projekt pn. rozwój Świętokrzyskiego Parku Narodowego, aktywizację gospodarczą województwa świętokrzyskiego —  ośrodków przemysłowych w Starachowicach i w Ostrowcu Świętokrzyskim. W powiecie starachowickim firma zrealizowała kanalizację sanitarną w gminie Mirzec. Aktualnie Skanska realizuje kanalizację sanitarną w Skarżysku-Kamiennej oraz przebudowuje oczyszczalnie ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim i Skarżysku-Kamiennej.